Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Herbarium Polonicum - Herbarium Narodowe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Herbarium Polonicum - Herbarium Narodowe

W dniach 19 – 20 października 2022 r. na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina odbyło się II seminarium Katedry Ekonomiki i Techniki Leśnej pt.  „Możliwości digitalizacji zasobów naukowych”.

 

 

Kierownik Katedry Ekonomiki i Techniki Leśnej prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz, zainicjował dyskusję na temat pomysłów digitalizacji zasobów naukowych Uniwersytetu  Przyrodniczego w Poznaniu. Prof. dr hab. Piotr Jacek Niedzielski z Akademii Pomorskiej, przedstawił założenia projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”, realizowanego przez trzy uczelnie: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański i Akademia Pomorska. Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Goście z Uniwersytetu Gdańskiego Katarzyna Wszałek-Rożek i Marta Jarosińska, przedstawiły i omówiły techniczne aspekty związane z realizacją tego projektu wskazując na możliwości dalszej współpracy z Naszym Uniwersytetem. W dyskusji, oprócz zaproszonych gości, uczestniczył prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Piotr Goliński prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UPP, prof. dr hab. Roman Gornowicz prorektor ds. kadr i rozwoju uczelni,  oraz pracownicy UPP.

 

W czasie seminarium został wymieniony list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a Akademią Pomorską w Słupsku dotyczący zawiązania konsorcjum na poziomie projektu pod roboczą nazwą Herbarium Polonicum - herbarium Narodowe. Zamierzeniem tej współpracy jest przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia, którego celem będzie digitalizacja zbiorów nauki na poziomie krajowym.

 

Koncepcja ta pozostaje w ścisłym związku z kluczowymi wnioskami w zakresie otwartości, ponownego wykorzystania i wymiany danych, prezentowanymi w założeniach programu poświęconemu rozwojowi cyfrowemu w ramach nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027.

 

Drugi dzień seminarium poświęcony był sesji terenowej. Wiesław Krzewina, dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina wraz z nadleśniczym Piotrem Koprowskim przedstawili zagadnienia związane z gospodarowaniem Puszczy Zielonka w świetle wyzwań jakie stawia zmieniający się klimat i duża antropopresja.  Uczestnicy seminarium zakończyli dwudniowe obrady integracyjnym ogniskiem.

 

prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz

 

​​​​​​​ ​​​​​​​

WYDZIAŁY