Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Admin - blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Admin - blog

Komunikat dla emerytowanych pracowników i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych   dla emerytowanych pracowników i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego dotyczący składania wniosków o pożyczki  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szanowni Państwo Emerytowani Pracownicy i Renciści Uniwersytetu Przyrodniczego;

Informuję, że w okresie od 8 kwietnia do 10 maja br. można wnioskować o pożyczki  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na następujące cele;

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i III kryterium ewaluacji (dla dyscypliny inżynieria mechaniczna)

Ochrona własności intelektualnej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza pracowników naukowych, reprezentujących dyscyplinę naukową inżynieria mechaniczna, na szkolenie, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 r. w godz. 11:00-13:30.

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i III kryterium ewaluacji (dla dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo).

Ochrona własności intelektualnej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza pracowników naukowych, reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo, na szkolenie, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2024 r. w godz. 11:00-13:30. 

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i III kryterium ewaluacji (dla dyscypliny naukowej nauki leśne).

Ochrona własności intelektualnej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza pracowników naukowych, reprezentujących dyscyplinę naukową nauki leśne na szkolenie, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 r. w godz. 11:00-13:30.

Nabór pracowników administracyjnych i technicznych, niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazdy w celach szkoleniowych

Erasmus+

W ramach projektu Erasmus+ KA131_2023, Sekcja Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór pracowników administracyjnych i technicznych, niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazdy w celach szkoleniowych do zagranicznych instytucji.

Sekcja Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór nauczycieli akademickich

Erasmus+

W ramach projektu Erasmus+ KA131_2023, Sekcja Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór nauczycieli akademickich (ze stopniem min. doktora) na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich lub prowadzenia zajęć (4 h) połączonych z udziałem  w  szkoleniu (oferowanym przez uczelnię partnerską) podnoszącym kompetencje dydaktyczne (4 h).

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i III kryterium ewaluacji (dla dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza pracowników naukowych, reprezentujących dyscyplinę naukową technologia żywności
i żywienia, na szkolenie, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. w godz. 13:00-15:00.

Strony

Subskrybuj RSS - Admin - blog

WYDZIAŁY