Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility dmik - blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dmik - blog

IV Międzynarodowa Konferencja pt. „Ecological and Environmental Engineering”

Celem konferencji będzie prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii ekologicznej i środowiskowej, realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym, zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu, toksykologii i oceny ryzyka dla środowiska oraz geoinformacji i teledetekcji.

Szkolenie informacyjne dotyczące realizacji Projektu PREIDUB

W imieniu Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Piotra Golińskiego w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji Projektu PREIDUB - Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2024-2026 w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach badawczych oraz analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni na potrzeby przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu IDUB, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza na szkolenie informacyjne on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Konkurs na najlepszy plakat "Wykorzystanie wody dla pokoju"

W ramach Światowego Dnia Wody, który odbędzie się 22 marca na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP, organizatorzy przygotowali KONKURS dla uczniów szkół średnich, którego celem jest przygotowanie ciekawego i oryginalnego plakatu. Hasłem przewodnim konkursu jest „WYKORZYSTANIE WODY DLA POKOJU”.

Spotkanie Komitetu Zarządzającego w ramach projektu “Enhancing capacity of universities to initiate And to participate in clusters development on innovation and sustainability principles”

Spotkanie Komitetu Zarządzającego 31 stycznia- 2 lutego 2024 r. na Wydziale Ekonomicznym w ramach projektu “Enhancing capacity of universities to initiate And to participate in clusters development on innovation and sustainability principles” (UniClaD) EU program Erasmus+.

Rekrutacja do programu PoMost – odkryj nowe możliwości na uczelni partnerskiej

grafika program PoMost

Ruszyła rekrutacja do Programu PoMost. To unikalna możliwość dla studentów poznańskich uczelni, w tym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, aby w semestrze letnim rozwinąć nowe perspektywy naukowe oraz poznać obszary niedostępne na macierzystych uczelniach. To pierwszy taki program w kraju, umożliwiający realizację wybranego przedmiotu na uczelni partnerskiej.  

Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Na stronie Ministerstwa Nauki opulikowano komunikat  z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Wykłat otwarty pt. „Razem czy osobno? - krótko o zbiorowiskach roślinnych i sposobach ich opisu”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do udziału w I Otwartym Seminarium z cyklu „Akademia Rozmaitości”, organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Strony

Subskrybuj RSS - dmik - blog

WYDZIAŁY