Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility SIEĆ KOMPETENCJI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

SIEĆ KOMPETENCJI

Sieć kompetencji znajdziecie Państwo na stronie Centrum Innowacji i Transferu Technologii:

SIEĆ KOMPETENCJI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 

Internetowa Sieć kompetencji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu została stworzona z myślą o integracji i koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne Katedry Uniwersytetu. Aktualna oferta badawcza, zakres wykonywanych badań zleconych, rodzaje realizowanych projektów oraz wykaz aparatury naukowo-badawczej Katedr zostały zebrane w jednym miejscu i stanowią propozycję współpracy dla przedsiębiorców i partnerów naukowych.

 

Sieć kompetencji umożliwia elastyczne wyszukiwanie potencjalnych obszarów współpracy Uniwersytetu z gospodarką oraz innymi jednostkami naukowymi, aby uzyskać jak najwyższy poziom implementacji wypracowanych rozwiązań w praktyce gospodarczej. Celem działania Sieci jest wzrost potencjału biznesowego Uniwersytetu, osiągnięcie synergii między światem nauki i biznesu oraz maksymalizacja korzyści związanych z transferem wiedzy do gospodarki. 

 

Zapraszamy do korzystania!

 

WYDZIAŁY