Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility STOPNIE NAUKOWE – UPRAWNIENIA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

STOPNIE NAUKOWE – UPRAWNIENIA

W Uniwersytecie Przyrodniczym wszystkie wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego we właściwych dziedzinach.

 

 

 

KLASYFIKACJA DZIEDZIN I DYSCYPLIN OBOWIĄZUJĄCA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

WYDZIAŁ

STOPIEŃ DOKTORA

STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO

ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

doktor nauk rolniczych w zakresie:

agronomii

biotechnologii

inżynierii rolniczej

ochrony i kształtowania środowiska

 

doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie:

agronomii

biotechnologii

inżynierii rolniczej

 

LEŚNY

doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa

 

doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa

 

MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH

doktor nauk biologicznych w zakresie biologii

doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki

 

doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki

 

TECHNOLOGII DREWNA

doktor nauk leśnych w zakresie drzewnictwa

 

doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie drzewnictwa

 

 

OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa

 

doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa

 

NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

doktor nauk rolniczych w zakresie:

biotechnologii

technologii żywności i żywienia

 

doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

 

INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i  kształtowania środowiska

 

doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska

 

EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

 

doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

KLASYFIKACJA DZIEDZIN I DYSCYPLIN OBOWIĄZUJĄCA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA

UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:

 • ekonomia i finanse

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:

 • ekonomia i finanse

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:

 • nauki biologiczne

 

 

Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

 • nauki leśne
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

 • nauki leśne
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

WYDZIAŁY