Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Blog

IV Międzynarodowa Konferencja pt. „Ecological and Environmental Engineering”

Celem konferencji będzie prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii ekologicznej i środowiskowej, realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym, zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu, toksykologii i oceny ryzyka dla środowiska oraz geoinformacji i teledetekcji.

Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu (X Konferencja Ekonomiczno-Leśna)

Celem koonferencji jest m.in. zaprezentowanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście gospodarki leśnej obecnie realizowanej w Polsce ze wskazaniem kierunków jej udoskonalania; wymiana doświadczeń i poglądów na temat innowacyjnych instrumentów i technik skutecznego zarządzania gospodarką leśną w warunkach zmieniającego się paradygmatu interakcji człowieka ze środowiskiem; przybliżenie słuchaczom istoty funkcjonowania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej ze wskazaniem jej roli w kształtowaniu procesu zwiększania bioróżnorodności ekosystemów leśnych; dyskusja nad sposobami komunikacji społecznej w zakresie promowania polskiego modelu leśnictwa w implikacji z założeniami europejskiego Zielonego Ładu.

Konferencja Naukowa nt.: „Mięso i jego przyszłość w erze zrównoważonego rozwoju”

Konferencja jest organizowana z okazji Jubileuszu 70-lecia Katedry Technologii Mięsa, a jej celem jest prezentacja i dyskusja najnowszych prac obejmujących problematykę doskonalenia jakości mięsa jako źródła bioaktywnych związków, innowacji w produkcji mięsa i technologiach przetwórczych jak również wyposażenia technicznego zakładów oraz autentyczności produktów mięsnych.

IX Konferencja Naukowo-Techniczna pn. "Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji"

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii środowiska, energetyki oraz geodezji realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematy Nauki o Żywieniu Człowieka – Dziś i Jutro pn. „Żywienie a zdrowie kobiet”

W ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Dylematy Nauki o Żywieniu Dziś i Jutro, wspólnie ze światowej sławy ekspertami, podjęta zostanie dyskusja związana z określeniem potrzeb żywieniowych warunkujących wysoką jakość życia i zdrowie współczesnej kobiety.

XVII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt. "Optymalizacja żywienia w dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego"

Celem konferencji jest przedstawienie i popularyzacja innowacyjnych systemów hodowlanych, żywieniowych i profilaktyki weterynaryjnej w sytuacji zauważalnych zmian klimatycznych i światowego kryzysu energetycznego.

II Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "O Kryształowego Siewcę" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Już 1 i 2 kwietnia 2023 Poznań stanie się stolicą najpiękniejszych tradycji tanecznych, a wszystko to za sprawą II Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich „O Kryształowego Siewcę” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tancerze z całej Polski przyjadą walczyć o najwyższe trofea i nagrody. Spragnionych tańca na żywo zapraszamy do Centrum Kultury Fizycznej przy ul. Dojazd 7 w Poznaniu – wstęp wolny. Dla wszystkich, którzy nie będą mogli osobiście się pojawić, organizatorzy przygotowali transmisję on-line, która dostępna będzie za pośrednictwem kanału YouTube UPP. 

Naukowcy potrzebują wsparcia instytucji w praktykowaniu otwartej nauki

„Nawet jeśli indywidualni naukowcy i grupy badawcze zdecydują się na większą otwartość, nadal mogą napotkać przeszkody instytucjonalne. Organizacje muszą zatem zachęcać naukowców do tworzenia inkluzywnych, zróżnicowanych grup badawczych, które ułatwiają prawdziwie interdyscyplinarną pracę, usuwają przeszkody na drodze do współpracy i wspierają środowisko, w którym badacze dzielą się wiedzą i są szkoleni w zakresie otwartej nauki jako naczelnej zasady.”

Rozwój Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Już 440 zbiorów udostępnili w Repozytorium Otwartych Danych RepOD badacze i badaczki z różnych instytucji naukowych w Polsce. Pliki z danymi zostały pobrane ponad 65 000 razy. Od stycznia tego roku zasoby repozytorium powiększyły się o 120 zbiorów danych, spośród których wiele opracowanych zostało w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Konferencja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Przyszłość to dane

18 kwietnia 2023 r. odbędzie się konferencja na temat otwartych danych, której celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kluczowych zagadnień dotyczących danych, w tym zarządzania danymi w Polsce, wymiany danych i udostępniania ich w sposób otwarty, ponownego wykorzystywania danych w innowacyjnych produktach i usługach, a także bezpieczeństwa danych. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego jest partnerem społecznościowym wydarzenia.

NASA realizuje program Transform to Open Science

Rok 2023 ogłoszony został w Stanach Zjednoczonych rokiem otwartej nauki. W inicjatywę włączyły się federalne agencje zajmujące się badaniami i rozwojem oraz ponad 80 akademickich instytucji działających w ramach programu HELIOS. Jedną z agencji, która już od wielu lat angażuje się w działania na rzecz otwartej nauki, jest NASA. Realizuje ona obecnie pięcioletni program Transform to Open Science (TOPS), którego celem jest m.in.

Otwarta nauka tematem szwedzkiej prezydencji w Radzie UE

W styczniu 2023 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Szwecja, która w obszarze nauki i innowacji promuje otwarte udostępnianie rezultatów badań. W programie prezydencji podkreślono potrzebę wprowadzenia kompleksowych zmian w systemie komunikacji naukowej oraz zwrócono uwagę na związane z tym wyzwania, m.in.

Wydarzenie brokerskie dla firm z branży narzędziowo-przetwórczej

W dniach 12-14 kwietnia 2023 r. odbędą się wirtualne spotkania B2B towarzyszące organizowanej w Bydgoszczy konferencji INNFORM pn. Forma wtryskowa i jej otoczenie. To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych w branży narzędziowo-przetwórczej oraz sektorach powiązanych, takich jak tworzywa sztuczne i recycling. Wszystkich zainteresowanych wydarzeniem zapraszamy do kontaktu z konsultantem Enterprise Europe Network p. Tomaszem Łyżwińskim, e-mail: Tomasz.Lyzwinski@zut.edu.pl

Spotkania biznesowe dla firm IT w służbie zdrowia

W dniach 18-28 kwietnia 2023 r. odbędą się spotkania online B2B poświęcone tematyce IT w medycynie (26 kwietnia 2023 r. w Berlinie). Wydarzenie skierowane jest do naukowców i przedsiębiorców, zainteresowanych budowaniem partnerstw biznesowych i poznaniem dostawców innowacyjnych technologii z całej Europy. Co najmniej dwa potwierdzone spotkania uprawniają do bezpłatnego udziału. Szczegółowych informacji na ten temat udziela konsultant Enterprise Europe Network p. Tomasz Łyżwiński, e-mail: Tomasz.Lyzwinski@zut.edu.pl

Uzupełnienie zbioru Prof. dra hab. Damiana Józefiaka

W dniu dzisiejszym została opublikowana praca pt. "Black Soldier Fly Larva Fat in Broiler Chicken Diets Affects Breast Meat Quality”, stanowiąca powiązaną publikację ze zbiorem 'The effect of Hermetia illucens larvae fat inclusion to broiler chicken diets’ on breast meat qualit', autorstwa Pana Prof. dr. hab. Damiana Józefiaka.

Seminarium poświęcone Światowemu Dniu Wody pod hasłem: "Przyspieszenia zmian - bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie"

Celem seminarium jest stworzenie platformy do dyskusji i poszukiwania rozwiązań problemów związanych z zasobami wodnymi w naszym kraju. 

Strony

Subskrybuj RSS - blogi

WYDZIAŁY