Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Blog

IV Międzynarodowa Konferencja pt. „Ecological and Environmental Engineering”

Celem konferencji będzie prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii ekologicznej i środowiskowej, realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym, zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu, toksykologii i oceny ryzyka dla środowiska oraz geoinformacji i teledetekcji.

Konkursy 2024 w Horyzoncie Europa

Low-disruptive renovation processes using integration of prefabricated solutions for energy-efficient buildings - celem projektu jest opracowanie nowych procesów renowacyjnych, które m.in. skrócą czas prac budowlanych, obniżą koszty finansowe (w stosunku do tradycyjnych metod), ograniczą ilość pyłów i odpadów, a także zmniejszą negatywny wpływ renowacji na różnorodność biologiczną.

Szkolenie informacyjne dotyczące realizacji Projektu PREIDUB

W imieniu Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Piotra Golińskiego w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji Projektu PREIDUB - Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2024-2026 w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach badawczych oraz analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni na potrzeby przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu IDUB, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza na szkolenie informacyjne on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2024 - zgłoszenia tylko do 6 marca br.

Przypominamy, iż tylko do 6 marca br. przyjmujemy zgłoszenia na Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2024.
Wydarzenie na naszej uczelni odbędzie się 16 kwietnia 2024 roku (wtorek) w godzinach 9.00 -15.00 w formie stacjonarnej. Temat przewodni tegorocznego Festiwalu to sztuczna inteligencja.  

Debata "Nauka do naprawy"

W dniu 15 lutego br. odbyła się debata online z udziałem ministra nauki, rektorki UAM, dyrektora NCN i prezesa PAN. Wydarzenie było podsumowaniem inicjatywy „Forum Akademickiego” i Polskiej Akademii Nauk pod nazwą „Nauka do naprawy”, w ramach której organizatorzy zachęcali środowisko naukowe do nadsyłania propozycji zmian w nauce i szkolnictwie wyższym. Transmisja wydarzenia jest dostępna online.

Stan otwartej nauki w Polsce. Nowy raport OPI

Wyniki badania Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) wyraźnie wskazują na potrzebę stworzenia krajowej polityki otwartego dostępu. Podczas gdy publikowanie w otwartym dostępie jest już standardem prowadzenia badań, o tyle udostępnienie danych badawczych zgodnie z międzynarodowymi wymogami stanowi nadal wyzwanie. W Polsce wciąż mamy do czynienia z licznymi barierami prawnymi, infrastrukturalnymi i organizacyjnymi.

Kolejne datasety w naszej Kolekcji

Nasza Kolekcja w repozytorium RepOD wzbogaciła się o dwa kolejne datasety. Autorami pierwszego, pod nazwą Data Extraction Form for Systematic Literature Review (SLR): Challenges and Limitations of Remote Sensing Applications in Northern Peatlands: Present and Future Prospects są Panowie mgr Abdallah Yussuf Ali Abdelmajeed oraz prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak.

Kolejne konkursy 2024 w Horyzoncie Europa

Pandemic preparedness and response: Host-pathogen interactions of infectious diseases with epidemic potential - celem projektu jest opracowywanie innowacyjnych szczepionek i inhibitorów wychwytu komórkowego wirusów, które pozwolą zwiększyć gotowość na wypadek pojawienia się epidemii lub pandemii. Maksymalny budżet projektu to aż 8 mln euro, a nabór otwarty jest do 11 kwietnia 2024 r.

Konkurs na najlepszy plakat "Wykorzystanie wody dla pokoju"

W ramach Światowego Dnia Wody, który odbędzie się 22 marca na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP, organizatorzy przygotowali KONKURS dla uczniów szkół średnich, którego celem jest przygotowanie ciekawego i oryginalnego plakatu. Hasłem przewodnim konkursu jest „WYKORZYSTANIE WODY DLA POKOJU”.

Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców NCN

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło kalendarz spotkań informacyjnych online, które będą prowadzone przez koordynatorów dyscyplin NCN w roku 2024. Spotkania przeznaczone są dla naukowców i doktorantów chcących składać wnioski w konkursach grantowych NCN. W trakcie szkoleń omawiane też będą zagadnienia związane z otwartą nauką – jak przygotować Plan Zarządzania Danymi.

Strony

Subskrybuj RSS - blogi

WYDZIAŁY