Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

1. Technologiczne uwarunkowania, kształtowanie  i ocena jakości produktów spożywczych

2. Systemowe zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności

3. Autentyczność jako cecha żywności wysokiej jakości

4. Doskonalenie metod przedłużania trwałości żywności

5. Innowacyjne przetwarzanie i kierunki racjonalnego wykorzystania nowych biosurowców

6. Modelowanie zmian przechowalniczych produktów spożywczych oraz zastosowanie wielowymiarowej analizy danych w naukach o żywności

7. Diagnozowanie oddziaływań branży spożywczej na środowisko i wdrażanie praktyk zrównoważonego rozwoju.

8. Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa i jakości żywności.

 

 

WYDZIAŁY