Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Projektów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Projektów

 

KONTAKT

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dział Projektów
Collegium Maximum, I piętro – niska część budynku, pok. 171
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
 
tel. 61 846 6752
e-mail:  dp@up.poznan.pl
strona internetowa: https://www.up.poznan.pl/dp

 

Pracownicy

COLLEGIUM MAXIMUM – niska część budynku I piętro p. 171
 
 • Katarzyna Trzeciak
Kierownik Działu Projektów
61 846 6168
 
 •  Magdalena Ejmocka
Samodzielny referent
61 846 6752
 
 • ​Paulina Kaczmarek
Koordynator projektu
61 846 6772
 
 • Karolina Skrzypczak
Starszy specjalista
61 846 6156
 
 • Katarzyna Śmigielska
Specjalista ds. zamówień
61 846 6771
 
 
BUDYNEK WYDZIAŁU LEŚNEGO I TECHNOLOGII DREWNA - III piętro p. 330 - 331,2, 347
 
 • ​Joanna Jankowska
Zastępca Kierownika Działu Projektów
61 846 6573
WLD, III piętro, p. 347
 
 • Anna Łączniak
Zastępca Kierownika Działu Projektów ds. projektów dydaktycznych - Kierownik Projektu
61 846 6773
WLD, III piętro, p. 331.1
 
 • ​Maria Cichońska
Specjalista ds. projektu
61 846 6779
WLD, III piętro, p. 331.1
 
 • Adrianna Czernicka
Samodzielny referent
61 846 6571
WLD, III piętro, p. 331.1
 
 • Agnieszka Danielewicz
Samodzielny referent
61 846 6576
WLD, III piętro, p. 331.2
 
 • Marieta Groblewska
Specjalista ds. projektu
61 846 6778
WLD, III piętro, p. 331.2
 
 • Małgorzata Grześkowiak-Łojewska
Specjalista ds. rozliczeń
61 846 6774
WLD, III piętro, p. 331.2
 
 • Katarzyna Paczkowska
Specjalista ds. projektu
61 846 6770
WLD, III piętro, p. 330
 
 • Joanna Panek
Specjalista ds. projektu
61 846 6177
WLD, III piętro, p. 331
 
 • Daria Pawelska
Koordynator zadania
61 846 6568
WLD, III piętro, p. 331
 
 • Paulina Pawlak
Specjalista ds. projektu
61 846 6575
WLD, III piętro, p. 331
 
 • Martyna Soczka
Specjalista
61 846 6572
WLD, III piętro, p. 331.2
 
 

Zadania Działu Projektów

 

 WYSZUKIWANIE
ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA

 

KONSULTOWANIE
KONCPECJI PROJEKTU

 • wyszukujemy zewnętrzne środki finansowe na potrzeby realizacji projektów oraz inwestycji uczelnianych;
 • wspieramy rozwój kapitału ludzkiego, inicjując projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • współpracujemy z poszczególnymi jednostkami, oferując wsparcie w aspekcie organizacyjnym oraz merytorycznym;
 • opiniujemy strategiczne dokumenty programowe (krajowe i regionalne) pod względem ich zgodności ze strategią rozwoju Uczelni

 

 
 • udzielamy konsultacji w zakresie przygotowania oraz składania wniosków o dofinansowanie;
 • pomagamy w interpretacji wytycznych konkursowych oraz  dotyczących opracowania i zarządzania projektem;
 • doradzamy optymalną koncepcję projektu;  
 • konsultujemy materiały konieczne do przygotowania merytorycznej części wniosków o dofinansowanie (dotyczy projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

 POMOC W PROCESIE UZYSKIWANIA
DOFINANSOWANIA
 

 ZARZĄDZANIE
PROJEKTEM
 • pomagamy w przygotowaniu oraz składaniu dokumentacji niezbędnej do przyznania środków pomocowych (projekty inwestycyjne);
 • pomagamy w opracowaniu oraz składaniu wniosków o dofinansowanie (dotyczy projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego);
 • weryfikujemy dokumentację aplikacyjną pod względem wymogów konkursowych oraz programowych;
 • wraz z jednostką składającą projekt, uruchamiamy procedury realizacji projektu (w szczególności są to takie działania jak: podpisanie umowy o dofinansowanie, otwarcie rachunku bankowego, powołanie kierownika projektu oraz zespołu projektowego i współpraca z podmiotami zewnętrznymi)
 
 • realizujemy zadania określone w projektach z pełnym zaangażowaniem,
 • koordynujemy działania związane z realizacją różnych projektów w ramach Uniwersytetu;
 • nadzorujemy realizację wskaźników oraz rozliczanie finansowe i merytoryczne projektu przez kierownika oraz zespół projektowy;
 • podejmujemy działania zapewniające prawidłową realizację projektów, analizujemy ryzyko projektowe;
 • prowadzimy ewidencję zawartych umów o dofinansowanie ze środków UE lub środków krajowych;
 • rozliczamy zadania realizowane z funduszy pomocowych, sporządzamy sprawozdania z prowadzonych działań
 

 DZIAŁANIA PROMOCYJNE
   
 • upowszechniamy informacje na temat konkursów, szkoleń oraz konferencji z zakresu funduszy strukturalnych;
 • promujemy zrealizowane działania projektowe;
 • dbamy o odpowiednie oznakowanie wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych projektów;
 • korzystamy z różnych kanałów komunikacji, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do informacji o realizowanych projektach;
 • aktywnie działamy w mediach społecznościowych;
   

 

Strona internetowa Działu Projektów

Na stronie internetowej Działu Projektów znajdziesz m.in. informacje na temat:
 • realizowanych programów szkoleń dla dydaktyków oraz kadry administracyjnej,
 • wyjazdów zagranicznych dla pracowników, doktorantów oraz studentów,
 • projektów badawczo-rozwojowych,
 • staży studenckich

WYDZIAŁY