Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie dla pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
oraz członków ich rodzin  
 
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Dział Płac i Stypendiów informuje o konieczności podpisania nowych deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie i zdrowie najpóźniej  do dnia 18 listopada 2022 roku. Deklaracje ubezpieczeniowe podpisać można wyłącznie osobiście w Dziale Płac i Stypendiów pokoje nr 8, 9, 11 i 15 (parter budynku Collegium Maximum). 
Szczegółowe informacje zamieszczone są w załączonej broszurze oraz w intranecie Uczelni  – kafelek „Program Ubezpieczenia Grupowego” (pierwsza kolumna od lewej, rząd piąty).
Polisy obowiązujące w chwili obecnej wygasają z dniem 30 listopada 2022 roku. Nowe polisy obowiązują od dnia 1 grudnia 2022 roku. Osoby, które nie podpiszą nowej deklaracji ubezpieczeniowej PZU grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie i zdrowie nie będą objęte ubezpieczeniem od dnia 1 grudnia 2022 roku.
 

WYDZIAŁY