Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Jaki mamy wpływ na wylesianie planety? | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jaki mamy wpływ na wylesianie planety?

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Polski Klub Ekologiczny, zapraszają na konferencję pt. „Jaki mamy wpływ na wylesianie planety?” Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Przedmiotem tego wydarzenia będzie wymiana wiedzy na temat przygotowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów.

 

 

Wylesianie i degradacja lasów postępują w alarmującym tempie, co pogłębia zmianę klimatu i utratę różnorodności biologicznej. Każdego roku na świecie ubywa 10 mln  hektarów lasów. Szacuje się, że w latach 1990–2020 na całym świecie ubyło 420 mln hektarów lasów – co odpowiada około 10% pozostałych lasów na świecie. Mniej lasów i lasy zdegradowane przyczyniają się do spadku bioróżnorodności oraz wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Samo wylesianie odpowiada za 11% emisji gazów cieplarnianych.

Głównym czynnikiem tego zjawiska jest powiększanie gruntów rolnych w celu produkcji towarów takich jak bydło, drewno, olej palmowy, soja, kakao czy kawa. Ze względu na sprzyjający klimat do uprawy, zjawiska te występują na dużą skalę w strefie klimatu równikowego. Szczególnie zagrożone są obszary tropikalne Afryki oraz Ameryki Południowej i Środkowej. W tym największe obszary lasów tropikalnych na świecie: Dorzecze Amazonki i Dolina Kongo. A to właśnie ekosystemy lasów tropikalnych odgrywają istotną rolę w ograniczaniu zmian klimatu. Drastyczne ograniczenie wylesiania i degradacji lasów oraz systematyczne odtwarzanie lasów i innych ekosystemów to najważniejsze oparte na zasobach przyrody rozwiązanie umożliwiające łagodzenie zmiany klimatu.

Zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i wylesianie są problemami o najwyższym znaczeniu globalnym. Ponad połowa światowego produktu krajowego brutto zależy od przyrody i jej usług. Trzy kluczowe sektory gospodarki – budownictwo, rolnictwo, żywność i napoje – są w wysokim stopniu powiązane z przyrodą. Utrata różnorodności biologicznej zagraża zrównoważonemu cyklowi hydrologicznemu oraz naszym systemom żywnościowym, narażając na szwank nasze bezpieczeństwo żywnościowe i politykę żywieniową.

Unia Europejska jest znaczącym konsumentem towarów mających bezpośredni wpływ na wylesienie. W związku z tym celem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów jest ograniczenie wylesiania i degradacji lasów spowodowanych unijną konsumpcją i produkcją. Ma to z kolei zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i utratę różnorodności biologicznej na świecie. Celem inicjatywy jest ograniczenie do minimum konsumpcji produktów z łańcuchów dostaw, z którymi wiążą się wylesianie lub degradacja lasów oraz zwiększenie popytu w UE na legalne i „niepowodujące wylesiania” towary i produkty oraz rozwój handlu tymi produktami i towarami.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji w trybie online w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 11.00. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccZKF4YEghhgYJZMfqSbZ25Q69JhM9...

 

PROGRAM

11.00 - 11:30 Jak mieszkańcy UE mogą ograniczyć swój wpływ na globalne wylesianie?  mgr inż. Maria Staniszewska, prezeska Polskiego Klubu Ekologicznego

11:30 - 12:00 Olej palmowy a wylesianie prof. Andrzej Węgiel, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12.00 - 12:30 Soja i wołowina a wylesianie dr Tomasz Figarski, Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja

12.30 - 12:45 Przerwa

12.45 - 13:15 Wpływ wylesiania na zmianę klimatu prof. Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ekspert Koalicji Klimatycznej

13:15 - 13:45 Jak korzystamy z lasów? Funkcje ekosystemów leśnych w ujęciu przyrodniczym i społecznym inż. Stanisław Jędrkowiak, Uniwersytety Przyrodniczy w Poznaniu, członek zespołu projektowego Enclaves of Life

13:45 - 14:15 Wylesianie a prawa lokalnych społeczności Alina Pękalska, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 

14:15 - 15:15 Świadomy konsument - Warsztaty czytania etykiet mgr inż. Aleksandra Bykowska - Derda, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

 

WYDZIAŁY