Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Współdziałanie nauki i biznesu najlepsza inwestycją w rozwój przyszłych kadr dla przemysłu meblarskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współdziałanie nauki i biznesu najlepsza inwestycją w rozwój przyszłych kadr dla przemysłu meblarskiego

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z LAM Stolarnia uruchomił pilotażowy program warsztatów projektowych dla studentów realizujących zajęcia na kierunku projektowanie mebli.

 

 

W trakcie semestru letniego studenci ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku projektowanie mebli otrzymali możliwość sprawdzenia swoich umiejętności  projektowych i jednocześnie zdobycia cennego doświadczenia pracy dla konkretnego klienta w obliczu wymagań zarówno estetycznych i funkcjonalnych, jak i technologicznych oraz finansowych osadzonych w realiach współczesnego rynku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu prezes LAM Stolarnia, Agnieszki Lewandowskiej zaproszenie do współpracy przyjęły dodatkowo firmy: REHAU, Pfleiderer, GTV oraz TopSolution, których przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w procesie projektowym wspierając młodych adeptów sztuki projektowej cennymi radami i uwagami.

Studenci otrzymali zadanie zaprojektowania mebli do przechowywania w:

  • kamperze,
  • restauracji sieciowej,
  • wspólnej przestrzeni do pracy biurowej,
  • mikroapartamencie,
  • przestrzeni przywarsztatowej.

Proces projektowy obejmował prace koncepcyjne realizowane w trakcie zajęć dydaktycznych na Uczelni oraz serię spotkań z przedstawicielami biznesu, na których studenci prezentowali postępy prac i otrzymywali informację zwrotną odnośnie potrzeb klienta, jego wymagań, ograniczeń technologicznych, aspektów marketingowych i finansowych. W rezultacie powstało pięć ciekawych koncepcji projektowych, które zostały ocenione przez jury składające się z przedstawicieli firm: LAM Stolarnia, REHAU, Pfleiderer, GTV oraz nauczycieli akademickich Katedry Meblarstwa. Najciekawsze prace zostały nagrodzone a projekt, który otrzymał największa liczbę głosów zostanie wkrótce wykonany w LAM Stolarnia.

 

Prace powstawały pod kierunkiem dr Beaty Fabisiak oraz dra inż. Adama Majewskiego z Katedry Meblarstwa. Nadzór nad tworzeniem projektów w programie Top Solid  sprawował Wojciech Tyburski z LAM Stolarnia, absolwent Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr inż. Krzysztof Wiaderek z Katedry Meblarstwa.

 

Proces dydaktyczny uwzględniający współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym bardzo spodobał się studentom. „Mieliśmy okazję, by sprawdzić nasze umiejętności w kontekście pracy z inwestorem, jego potrzebami, ale również by doświadczyć tej specyficznej relacji. Taka forma zajęć pozwoliła nam wyciągnąć wiele cennych wniosków, które stanowią świetne uzupełnienie tradycyjnie prowadzanych wykładów” - zauważa studentka Anna Jurysta, jedna z młodych projektantek, których koncepcja zdobyła najwyższą ocenę jury.

 

„Uważam, że taka współpraca pomiędzy biznesem, a uczelnią (studentami) jest bardzo ważna i orzeźwiająca. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami z wielu branż zdobyliśmy wiedzę o konkretnych produktach, które następnie wykorzystywaliśmy w projektach. Możliwość nawiązania kontaktu i zadawania pytań na warsztatach bardzo ułatwiła nam późniejszą pracę. Na początku spotkań otrzymaliśmy katalogi produktowe, które umożliwiły nam szybszą pracę z projektem, a późniejsze prezentacje i uwagi zmusiły nas do spojrzenia na mebel z innej perspektywy i pokazały, jak ważny w pracy projektanta jest feedback nie tylko od wykładowców i osób, które będą użytkowały nasz produkt, ale i od inwestorów oraz przedstawicieli przemysłu bezpośrednio związanych z produkcją mebli” - dodaje Klara Czopik, współautorka zwycięskiego projektu.

 

Na cenne doświadczenia związane z realną współpracą z inwestorem wskazują także inni studenci, w tym Małgorzata Ziobro i Gabriela Wiąckowska: „Możliwość  uczestniczenia w warsztatach organizowanych przez Stolarnię LAM pozwoliła nam na zdobycie doświadczenia pracy z inwestorami. Nasze projekty były na bieżąco weryfikowane przez przedstawicieli biznesu i wykładowców pod względem możliwości technologicznych, materiałowych oraz finansowych, co przełożyło się na pewne ograniczenia podczas procesu projektowania. Dzięki temu jednak został pokazany nam ważny wycinek pracy projektanta polegający na ciągłej konfrontacji projektowej wizji z rzeczywistością biznesową, co zdecydowanie lepiej pozwoliło nam wyobrazić sobie z czym przyjdzie nam się mierzyć podczas przyszłej pracy”.

 

Kacper Krzętowski, współautor projektu mebli do przechowywania do kampera wskazuje, iż „było to pouczające i wartościowe doświadczenie, a przygotowanie realnej koncepcji w oparciu o technologiczne możliwości firmy brzmi jak idealne zadanie na ostatnim semestrze”. „Co było ważne?”- zastanawia się. „Przede wszystkim mieliśmy okazję skonfrontować swoją wizję z wymaganiami inwestora oraz doświadczyć tego, że nawet w ramach jednej branży, bardzo różnie można postrzegać i wartościować pewne aspekty projektu. Było to swoiste wyjście spoza pewnej bańki, w której funkcjonujemy jako studenci projektowania mebli”.

 

Wszystkie przedstawione prezentacje oparte były na zastosowaniu kreatywnego podejścia i efektywnego wykorzystania produktów zaprezentowanych podczas pierwszego spotkania. Współpraca, interdyscyplinarność i otwartość kolejny raz okazały się kluczem do sukcesu. Jesteśmy pewni, że jest to właściwy kierunek zmiany w edukacji pozwalający w jak najpełniejszym stopniu przekazać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i skonfrontować umiejętności praktyczne studentów z wymaganiami rynku. Każda forma współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uatrakcyjnia proces studiowania i wpływa na lepsze przygotowanie młodych projektantów do przyszłej pracy zawodowej, a jeśli jest to współpraca dająca tak dobre rezultaty to możemy tylko powiedzieć, że czekamy na rezultat końcowy i … kolejną edycję warsztatów.

„Razem z przedstawicielami przemysłu i nauki zrealizowaliśmy ważny cel, jaki sobie jako inicjatorzy tego przedsięwzięcia postawiliśmy - wyzwoliliśmy otwartość studentów na nowe wyzwania i ich odwagę w podejmowaniu artystycznego ryzyka” - podsumowała warsztaty Prezes LAM Stolarnia, Agnieszka Lewandowska.

 

dr Beata Fabisiak, Katedra Meblarstwa. Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP

 

 

 

WYDZIAŁY