Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Żywność – krok do przodu czy krok w tył? | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Żywność – krok do przodu czy krok w tył?

W ciągu ostatnich lat, mimo postępu technologicznego, rosnącej liczby innowacyjnych rozwiązań i zwiększającej się świadomości, głód na świecie i niedożywienie przestały maleć. Europa jest jednym z regionów, w którym procent populacji zmagającej się z niedożywieniem jest niezmienny, ale to wyjątek.

 

 

 

infuture.institute we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przygotował materiał prezentujący główne zagrożenia oraz najważniejsze  Element instalacji o zrównoważonym i autonomicznym rolnictwie. Pawilon Terra, Dubaj 2020 expo. Zdjęcie własne infuture.institute. megatrendy, które mają największy wpływ na przyszłość systemu żywieniowego.

Nie ma dłużej trwającego megatrendu niż trend głodu – powiedział podczas warsztatu badawczego prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak.

Podczas spotkania eksperci oceniali między innymi czynniki, które mają największy wpływ na przyszłość systemu żywieniowego. Wśród nich to transformacja klimatyczna uzyskała najwięcej wskazań.

„Dążenie UE oraz USA i innych krajów do tego, by zaostrzać normy produkcji żywności, może powodować, że produkcja ta będzie uciekać do krajów, gdzie te wymagania są mniejsze. I nastąpi wydłużanie tras, transportu, wydłużanie łańcuchów dostaw”.  – prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński, Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie.

Konflikty zbrojne sprawiły, że problem globalnego bezpieczeństwa żywieniowego stał się jeszcze bardziej poważny. Efektem tego procesu jest między innymi znaczna zmiana cen. Dane z ostatnich 12 miesięcy wskazują wzrost ceny żywności: o 13,4% w Polsce, a w Unii Europejskiej o 11.9%. Jest to tylko jedno z czterech zagrożeń zdefiniowanych razem z ekspertami, które wpływają na przyszłość systemu żywieniowego. Jako najistotniejsze zostały również wskazane:

  • powracające pandemie,
  • konflikty zbrojne,
  • oraz rosnące ceny żywności.

 Mimo tego, że Zero głodu na świecie to jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ w 2015 roku, działania świata w kierunku walki z głodem są wciąż niewystarczające. Według ekspertów tworzących The Global Hunger Index nie osiągniemy celu wyeliminowania głodu na świecie do 2030 roku. 1

 

Projektując rozwiązania odpowiadające na wyzwania systemu żywienia często skupiamy się na technologii, zapominając o konsumentach, którzy mają swoje przyzwyczajenia i obawy wymagające zaadresowania. 

 

Więcej informacji, danych dotyczących skali zjawiska niedożywienia oraz najważniejsze megatrendy, które mają największy wpływ na przyszłość systemu żywieniowego w artykule: Żywność – krok do przodu czy krok w tył? opublikowanym na stronie infuture.institute. https://infuture.institute/zywnosc-krok-do-przodu-czy-krok-w-tyl/

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Olga Jankowska, PR manager, infuture.institute
mail: 
olga.jankowska@infuture.institute, tel. 503 461 618

 


1  Hunger And Food Systems In Conflict Settings – Issues In Focus (Globalhungerindex.Org)

WYDZIAŁY