Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kolejny międzynarodowy projekt na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolejny międzynarodowy projekt na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna

Naukowcy z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna otrzymali finansowanie międzynarodowego projektu pt.: „KidsLikeUs: Empowering NGOs & public institutions in helping children overcome migration traumas using creativity and favors of nature”! Liderem konsorcjum składającego się z przedstawicieli 7 państw regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Norwegii i Finlandii jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

 

Zauważając traumatyczne przeżycia dzieci uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwrócili uwagę także na stan zdrowia  psychicznego innych młodych Europejczyków. Trudne lata pandemii i lock downów pogłębiły wśród dzieci i młodzieży lęki i stany depresyjne oraz spotęgowały wyzwania wynikające z neuroróżnorodności. W sytuacjach kryzysu to właśnie najmłodsi obywatele stanowią jedną z najbardziej wrażliwych grup, a eksperci wskazują, że mogą odczuwać niepokój jeszcze długo po zakończeniu wojny, pandemii lub innego czynnika wywołującego traumę. Jednocześnie rezyliencja coraz częściej wymieniana jest jako kluczowa kompetencja przyszłości, dlatego warto budować podstawy do jej rozwoju wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

By stawić czoła temu multidyscyplinarnemu wyzwaniu naukowcy z Katedry Meblarstwa Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP postanowili wykorzystać wiedzę z zakresu projektowania sensorycznego mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Do współpracy zaprosili przedstawicieli artystycznych, medycznych i technicznych uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych. W ramach projektu opracowany zostanie zestaw cyfrowych i tradycyjnych rozwiązań umożliwiających tworzenie mobilnych i modułowych aranżacji, w których wolontariusze, nauczyciele, opiekunowie będą mogli łatwiej i bardziej komfortowo prowadzić zajęcia integracyjne, relaksacyjne i terapeutyczne. Przykładowe rozwiązanie zostanie zaprezentowane m.in. w Ogrodzie Dendrologicznym w Poznaniu a także w przestrzeniach miejskich w Estonii oraz Szwecji.

Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa). Planowany całkowity budżet projektu to 1 649 648 euro, w tym dla UPP 374 000 euro.

Kierownikiem projektu jest dr Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa.

 

 

 

 

WYDZIAŁY