Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Writefull - narzędzie do korekty tekstów naukowych - test do 26.12.2020 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Writefull - narzędzie do korekty tekstów naukowych - test do 26.12.2020

Writefull to specjalnie zaprojektowane narzędzia dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim.

Writefull to specjalnie zaprojektowane narzędzia dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim.

 Writefull for Word wymaga instalacji wtyczki, dostępu do internetu i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni. Writefull Revise i Writefull Cite docelowo będą dostępne przez weryfikacją adresów IP, ale eobecnie działają przy użyciu przeglądarki internetowej, a linki dedykowane wyłącznie dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu są podane w załączonym pliku Writefull Institutional Trial Welcome Pack.

 

WAŻNEZałączone informacje są wyłącznie do użytku Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zabronione jest ich przekazywanie poza grono pracowników i studentów Uczelni.

Writefull for Word Guide 

http://bg.up.poznan.pl/repozytoriumUPP/Writefull%20for%20Word%20User%20Guide.pdf
Writefull Institutional Trial Welcome Pack

http://bg.up.poznan.pl/repozytoriumUPP/Writefull%20Institutional%20Trial%20Welcome%20Pack%20for%20Poznan%20University%20of%20Life%20Sciences.pdf

 

Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie "uczy się" na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. O wiele więcej niż ogólnodostępne narzędzia do sprawdzania gramatyki i pisowni, sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, sugeruje brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.
Nie ma ograniczeń co do liczby korzystających z Writefull w tym samym czasie podczas dostępu testowego.

 

Opinie i uwagi na temat narzędzia Writefull prosimy kierować na adres: bginfo@up.poznan.pl

WYDZIAŁY