Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nabór wniosków w Programie Kursy Przygotowujące do Podjęcia Nauki w Polsce | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nabór wniosków w Programie Kursy Przygotowujące do Podjęcia Nauki w Polsce

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w Programie Kursy Przygotowujące do Podjęcia Nauki w Polsce.

Program ma na celu wspieranie promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych poprzez przygotowanie cudzoziemców do kształcenia w polskich uczelniach. Przedmiotem Programu jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowawczego dla cudzoziemców do podjęcia studiów  w Polsce.

Ponadto celami Programu są:

  • wzmocnienie zdolności polskich uczelni do przyjmowania i kształcenia cudzoziemców poprzez wsparcie nauczania języka polskiego na polskich uczelniach,
  • umożliwienie cudzoziemcom, którzy planują rozpoczęcie studiów w Polsce, nauki lub doskonalenia znajomości języka polskiego oraz poszerzenia wiedzy w zakresie przedmiotów związanych z kierunkiem przyszłych studiów. Program ma na celu wsparcie realizacji Programów stypendialnych: im. gen. Władysława Andersa, im. Stefana Banacha i im. Ignacego Łukasiewicza oraz umów międzynarodowych i współpracy bilateralnej, a także stypendiów indywidualnych, poprzez umożliwienie stypendystom ww. programów uczestnictwa w kursie przygotowawczym.

 

Z wnioskami o udział w Programie mogą występować uczelnie publiczne i niepubliczne, które posiadają niezbędne doświadczenie oraz potencjał organizacyjny do realizacji kursów przygotowujących cudzoziemców do studiów w Polsce.

 

Szczegóły: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-programie-kursy-przygotowujace-do-podjecia-nauki-w-polsce

Hanna Agacińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dział Współpracy z Zagranicą

Poznan University of Life Sciences

International Relations Office

Tel.: + 48 61 846 6196

 

WYDZIAŁY