Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WEBINARIUM INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WEBINARIUM INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0

Centrum Innowacji i Transferu Technologii serdecznie zaprasza pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do udziału w webinarium informacyjno-szkoleniowym dotyczącym realizacji projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0".

Szkolenie on-line przeprowadzone zostanie w dniu 12 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy ZOOM. Przewidywany czas trwania – do 2 h. W czasie wydarzenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. cele i założenia projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  2. zasady aplikowania o środki finansowe przeznaczone na realizację prac przedwdrożeniowych – projekty do 100 tysięcy złotych (preferowane projekty do 60 tysięcy złotych netto);
  3. opis prawidłowego sposobu przygotowania Wniosku konkursowego;
  4. zasady współpracy z przedsiębiorstwami przy realizacji prac przedwdrożeniowych;
  5. procedury komercjalizacji wyników prac przedwdrożeniowych;
  6. praktyczne korzyści wynikające z udziału w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Spotkanie przeprowadzone zostanie przez przedstawicieli Koordynatora projektu, tj. Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Po oficjalnej części prezentacji przewiduje się czas na zadawanie pytań. Istnieje również możliwość odbycia indywidualnych konsultacji (mailowych i telefonicznych), podczas których Brokerzy Innowacji z Centrum będą pomagać Państwu w wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych (kwota dofinansowania do 100 000 zł nettorekomendowane będą projekty o wartości do 60 tysięcy złotych netto), których nabór przewidziano na okres 19.10.-18.11.2020 r.

 

UWAGA! Obowiązują zapisy na wydarzenie. Wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wiadomość mailową na adres: inin@up.poznan.pl(link sends e-mail) w temacie wpisując: „szkolenie 12.10.20 r. Inkubator Innowacyjności 4.0”,

 

natomiast w treści maila podając:

  •        imię i nazwisko wraz z tytułem naukowym,
  •        status: pracownik naukowy/doktorant/student,
  •        jednostkę (Wydział oraz Instytut/Katedra).

 

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do wydarzenia realizowanego za pomocą platformy ZOOM.

 

Szczegółowych informacji dotyczących projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” udzielają działający w ramach jego realizacji Brokerzy Innowacji:

 

Mariusz Lesiecki

mail: inin@up.poznan.pl(link sends e-mail),

tel. 61 846 62 66

kom. 507 980 177

 

Jacek Wawrzynowicz

tel. 61 846 62 69

kom. 571 445 754                                             

WYDZIAŁY