Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat z 14 grudnia 2022 r. o licencji Elsevier oraz przygotowaniach kontynuacji WBN w 2023 r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat z 14 grudnia 2022 r. o licencji Elsevier oraz przygotowaniach kontynuacji WBN w 2023 r.

W dniu 13.12.2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło wybór kolekcji tematycznych czasopism Science Direct w ramach licencji krajowej Elsevier związany z ograniczeniem kosztu tej licencji. W tym samym dniu ICM podpisał nową umowę z Elsevier na lata 2022-2024, patrz opis licencji na dostęp oraz program publikowania otwartego.

 

LISTA

 

Ponadto informujemy, że ICM Uniwersytet Warszawski złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o finansowanie WBN w 2023 r. Wniosek obejmuje zakup tych samych licencji wraz z programami publikowania otwartego, które zostały dofinansowane w 2022 r. Dla licencji konsorcyjnych przyjęto na razie szacunkowe koszty wynikające z ofert wydawców dla instytucji, które uczestniczyły w licencjach w 2022 r. Ewentualne zmiany kosztów wynikające ze zmiany uczestników zostaną uwględnione w aktualizacji wniosku, która zostanie przygotowana przez ICM na koniec 2022 r. po zebraniu wstępnych zgłoszeń instytucji do licencji konsorcyjnych w 2023 r. 

Władze Uniwersytetu Warszawskiego zwróciły się także do Ministerstwa Edukacji i Nauki o udzielenie gwarancji przyznania dotacji w 2023 r. oraz określenie licencji, które zostaną objęte dofinansowaniem. Gwarancja taka jest niezbędna, aby zapewnić kontynuację licencji od stycznia 2023 r. bez ryzyk prawnych i finansowych, które wynikały z opóźnienia przyznania dotacji w 2022 r. i poprzednich latach. Władze Uniwersytetu Warszawskiego zabiegają obecnie o pilne spotkanie z władzami Ministerstwa w tej sprawie.

WYDZIAŁY