Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wyniki konkursu w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyniki konkursu w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii jako koordynator projektu współfinansowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawniej MNiSW) pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0 (ININ 4.0)” informuje, że zakończono prace związane z oceną merytoryczną wniosków o finansowanie projektów prac przedwdrożeniowych (ppp).

W wyniku przeprowadzonego w dniach 19 października – 30 listopada 2020 r. naboru złożono 33 wnioski konkursowe na łączną kwotę 1 313 388,00 PLN, przy alokacji środków przewidzianych na konkurs wynoszącej 834 000,000 PLN. Zgłoszenia zostały przesłane przez zespoły badawcze z czterech Wydziałów:

 

17 wniosków – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,

10 wniosków – Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej,

5 wniosków – Wydział Leśny i Technologii Drewna,

1 wniosek – Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

 

Decyzją Rady Inwestycyjnej 22 spośród zgłoszonych projektów prac przedwdrożeniowych (ppp) uzyskało rekomendację dotyczącą objęcia dofinansowaniem w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Szczegółowa lista rankingowa rekomendowanych do dofinansowania projektów przedstawia się następująco:

 

LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik/Koordynator ppp

Łączna liczba punktów

1.

Układ do redukcji emisji siarkowodoru w biogazowni poprzez regulację potencjału redox

dr inż. Andrzej Lewicki

89,00

2.

Linia koncentratów i przekąsek warzywno-owocowych o wysokich właściwościach prozdrowotnych, w szczególności dla osób z hiperglikemią i cukrzycą.

dr inż. Monika Przeor

85,67

3.

ProtBeer – szybki test do oznaczanie białka w piwie

prof. UPP dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska

85,33

4.

Opracowania technologii wytwarzania i ocena biofunkcjonalności innowacyjnego nutraceutyku o właściwościach immunomodulujących i immunostymulujących układ odpornościowy

prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska

85,33

5.

Pro-ekologiczna płyta przeznaczona dla meblarstwa

dr inż. Adam Derkowski

84,67

6.

Zastosowanie białka ziemniaczanego do opracowania roślinnego zastępnika sera typu gouda

dr inż. Przemysław Kowalczewski

84,00

7.

Polikonfiguracyjna kuchenna zabudowa meblarska

dr hab. inż. Maciej Sydor

83,33

8.

Doniczki pęczniejące na bazie odnawialnych surowców lignocelulozowych

prof. UPP dr hab. Radosław Mirski

82,00

9.

Linia produktów spożywczych dla e-sportowców

dr inż. Przemysław Kowalczewski

81,67

10.

Innowacyjna linia żywności wzbogaconej w wysokobłonnikowy nośnik związków prozdrowotnych

prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska

81,00

11.

Opracowanie preparatu na bazie ekstraktów roślinnych i mikrobiologicznych o charakterze nawozowym

prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawińska

81,00

12.

Opracowanie nowej linii napojów energetyzujących na bazie soków i kofeiny z wykorzystaniem procesu mikrokapsułkowania

mgr inż. Marcin Dziedziński / prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska

80,33

13.

Projekt mebla do kształtowania domowego biura w małej przestrzeni

dr inż. Krzysztof Wiaderek

80,33

14.

Nowa linia suplementów diety z wapniem

prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska

78,33

15.

Opracowania technologii wytwarzania i ocena biofunkcjonalności nowej linii naturalnych kosmetyków do włosów

dr inż. Agnieszka Drożdżyńska

77,00

16.

Linia produktów zbożowych o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych z udziałem nietradycyjnych surowców

dr inż. Agnieszka Makowska

77,00

17.

System mapowania plonu oparty o pracę prasy rolującej (Akronim- BELMAP)

dr inż. Michał Napierała

74,33

18.

Innowacyjna linia przekąsek z dodatkiem buraka jako nośnika substancji prozdrowotnych

mgr Bartosz Kulczyński

72,00

19.

Nowa linia produktów na bazie soków owocowych o skoncentrowanej wartości odżywczej i małej objętości typu shot dedykowanych dla dzieci

mgr inż. Oskar Szczepaniak / prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska

72,00

20.

Precyzyjna aplikacja nawozów organicznych o konsystencji stałej

dr inż. Mirosław Czechlowski

72,00

21.

Technologia produkcji innowacyjnych produktów roślinnych o określonych cechach prozdrowotnych

prof. UPP dr hab. Małgorzata Gumienna

72,00

22.

Program inżynierski do wymiarowania obiektów retencyjnych i infiltracyjnych dla wód opadowych - PIWORIWO

dr inż. Jakub Nieć

69,00

 

 

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Jacek Wawrzynowicz

ZałącznikRozmiar
PDF icon Inkubator Innowacyjnosci.pdf221.41 KB

WYDZIAŁY