Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat informacyjny Inspektoratu BHP nr 8 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat informacyjny Inspektoratu BHP nr 8

 

Przypadki zgłoszone
 do Inspektoratu BHPiOP
 od 5.10.2020

06.11.2020

13.11.2020

27.11.2020

Przyrost

 

 

 

 

 

Wynik pozytywny Covid 19

29

38

50

12

 

 

 

 

 

Kwarantanna SANEPID

46

51

65

14

 

 

 

 

 

Samoizolacja "uczelniana"

36

54

70

16

Zgłoszenia:  bhp@up.poznan.pl

Wielu pracowników wróciło już po chorobie do pracy. Niestety przebieg choroby spowodowanej zakażeniem SARS-CoV-2 jest nieprzewidywalny. Powikłania chorobowe nie zależą ani od wieku, ani od wcześniejszego stanu zdrowia. Z ogromną przykrością informuję Państwa o śmierci pracownika naszej uczelni, po zachorowaniu na COVID-19. Proszę całą  społeczność o zachowanie dystansu, zasłaniania ust i nosa, częste mycie i odkażanie rąk.

Informacje z regionu https://www.poznan.uw.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/gis/jak-sie-zachowac-kiedy-mam-objawy-covid-19-co-zrobic-jak-dowiedzialemam-sie-o-dodatnim-wyniku

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP:     Kierownik mgr Dagmara Kubska-Matysiak

  • Proszę o zgłaszanie problemów własnych, pracowniczych, studenckich, innych na adres mailowy:   cwr@up.poznan.pl
  • Wsparcie psychologiczne w sytuacji zagrożenia zakażeniem i stresu, zgłaszanego przez różne osoby z naszej społeczności akademickiej.

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

https://www.puls.edu.pl/ogloszenia/dmik/komunuikat-pe-nomocnika-rektora-ds-spo-cznej-odpowiedzialno-ci-uczelni

Podstawowe zasady ograniczające możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2:

  1. Do pracy i na zajęcia na terenie UPP może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19. Na terenie UPP nie mogą przebywać osoby świadczące pracę, studenci, doktoranci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w związku z chorobą COVID-19.
  2. Nie mogą przychodzić na zajęcia lub do pracy osoby, które miały możliwy kontakt, na podstawie posiadanej wiedzy z osobą u której stwierdzono niedawno zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub inną infekcją chorobową  i istnieje prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania choroby zakaźnej wśród społeczności uczelni. Osoba z widocznymi objawami chorobowymi może być poproszona
    o opuszczenie budynku UPP.
  3. Należy ograniczyć kontakty bezpośrednie do minimum, natomiast wykorzystywać środki komunikacji na odległość. Odkażać własne miejsce pracy (blat, telefon, klawiaturę, inne narzędzia pracy).
  4. Zasady koniecznych spotkań bezpośrednich to: minimalna odległość 1,5 -2 m, zawsze poprawnie założona maseczka  na nos i usta, ograniczenie czasu spotkania. Konieczne jest częste mycie i odkażanie rąk np. po przekazywaniu lub odbiorze dokumentów.
  5. Zasada ograniczonego zaufania: brak widocznych objawów chorobowych nie oznacza, że dana osoba nie jest nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Z poważaniem

Kierownik Inspektoratu BHPiOP UPP

Robert Filas

WYDZIAŁY