Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekt badawczy LIDER XII | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekt badawczy LIDER XII

Informuję, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w dniu 15 grudnia 2020 r. konkurs na projekt badawczy: LIDER XII: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xii-edycja/materialy-do-pobrania/

Wnioski do konkursu LIDER XII  należy składać w okresie od 18 stycznia 2021 roku do 18 marca 2021 roku. Dokumentację konkursową do Działu Nauki należy dostarczyć do dnia 9 marca 2021 roku.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: paulina.jankowska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Piotr Goliński

 

 

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki:

  • 1 egzemplarz  wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany (w przypadku gdzie kierownikiem jest kierownik katedry z podpisem dziekana). Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej lub uzyskać potwierdzenia e-mail;
  • 3 egzemplarzy załącznika nr 1a do wniosku Oświadczenie Jednostki, w tym jeden egz. podpisany przez Kierownika Katedry oraz Dział Finansowy;
  • 1 egzemplarz załącznika nr 1b do wniosku Klauzula informacyjna;
  • 1 egzemplarz załącznika nr 1c do wniosku Oświadczenie woli;
  • 1 egzemplarz załącznika nr 1d do wniosku Oświadczenie e-puap Kierownik projektu;
  • 1 egzemplarz załącznika nr 1d do wniosku Oświadczenie e-puap Jednostka

Pytania dotyczące naboru w XII edycji Programu LIDER można również  kierować wyłącznie na adres: lider-at-ncbr.gov.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z całą dokumentacją konkursową, która znajduje się w zakładce „Materiały do pobrania”.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez NCBR tj. do dnia 18 marca 2021 r. do godz. 16:15.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Pracownik – Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki od września 2020).

WYDZIAŁY