Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przedłużenie do dnia 30.11.2020 r. terminu naboru Wniosków konkursowych na realizację Projektów Prac Przedwdrożeniowych (PPP). | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przedłużenie do dnia 30.11.2020 r. terminu naboru Wniosków konkursowych na realizację Projektów Prac Przedwdrożeniowych (PPP).

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT) informuje, iż działając zgodnie z §4 ust.4 Regulaminu konkursu w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” 

przedłuża do dnia 30.11.2020 r. termin naboru Wniosków konkursowych na realizację Projektów Prac Przedwdrożeniowych (PPP).

 

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe warunki udziału w projekcie nie ulegają zmianom. Projekt "Inkubator Innowacyjności 4.0" współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. 

 

Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty do 60 tysięcy złotych netto).

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać w pierwszej kolejności w formie elektronicznej (wersja Word) na adres mailowy: inin@up.poznan.pl. CIiTT zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Uczestnikiem Projektu na etapie oceny formalnej negocjacji w zakresie zasadności i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W przypadku pozytywnej oceny formalnej Wniosku Uczestnik Konkursu składa go niezwłocznie w wersji pisemnej w siedzibie Centrum. Szczegóły dostępne są w Regulaminie Konkursu dostępnego na stronie: https://ciitt.up.poznan.pl/media/ININ-4-0/Regulamin_konkursu_UPP_InIn_4.0_skonwertowany_1_.pdf.

 

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Członkami zespołów naukowo-badawczych mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia, a także inne osoby np. absolwenci Uniwersytetu.

 

Pozostałą dokumentację konkursową, włącznie z Wnioskiem konkursowym, znajdziecie Państwo na stronie: https://ciitt.up.poznan.pl/Konkurs,p134.html

 

Ponadto informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

 

Mariusz Lesiecki 

mail: inin@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 64

kom. 507 980 177

 

Jacek Wawrzynowicz

tel. 61 846 62 69

kom. 571 445 754                                              

 

Piotr Sajna

tel. 61 846 62 65

kom. 797 595 442

 

 

WYDZIAŁY