Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zaproszenie na szkolenia: Prace dyplomowe „zamawiane” i studia dualne - 11.12.2020 r. i 18.12.2020 r. (Projekt RID) | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zaproszenie na szkolenia: Prace dyplomowe „zamawiane” i studia dualne - 11.12.2020 r. i 18.12.2020 r. (Projekt RID)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w szczególności pełniących funkcje promotorów w procesie dyplomowania studentów, na szkolenia wewnętrzne on-line.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w szczególności pełniących funkcje promotorów w procesie dyplomowania studentów, na szkolenia wewnętrzne on-line.

 

Szkolenie nr 1: Współpraca uczelni z przedsiębiorcami przy pracach dyplomowych „zamawianych” i studiach dualnych – zagadnienia ogólne

Szkolenie nr 2: Współpraca uczelni z przedsiębiorcami przy pracach dyplomowych „zamawianych” i studiach dualnych – konsultacje modeli podziału praw do wyników prac badawczych

organizowane w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa w latach 2019-2022.

 

Tematyka szkoleń:

W trakcie szkoleń przedstawiona zostanie problematyka współpracy uczelni z przedsiębiorcami przy: realizacji przez studentów prac dyplomowanych „zamawianych” oraz przy realizacji przez studentów praktyk/staży zawodowych i prac dyplomowych w ramach studiów dualnych prowadzonych przez uczelnię. Na każdej z wyżej wskazanych płaszczyzn współpracy może dojść do powstania wyników prac badawczych, posiadających wartość rynkową i wykazujących potencjał wdrożeniowy, co wymaga w dalszej kolejności ustalenia, czy właścicielem/współwłaścicielem (i ewentualnie w jakim zakresie) takich wyników jest uczelnia.

Szkolenia są skierowane do nauczycieli akademickich zainteresowanych stworzeniem transparentnych procedur współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z przedsiębiorcami w ramach: procesu dyplomowania studentów i studiów dualnych. Przedmiotowe formuły kształcenia praktycznego studentów nie powinny być bowiem postrzegane wyłącznie w wymiarze dydaktycznym, lecz również jako szansa na zwiększenie aktywności uczelni w zakresie transferu wiedzy do gospodarki (tj. realizacji trzeciej misji uczelni objętej także ewaluacją).

 

Terminy i godziny szkoleń:

Szkolenie nr 1: 11.12.2020 r. (piątek) w godz. 10:00-11:30

Szkolenie nr 2: 18.12.2020 r. (piątek) w godz. 10:00-11:30

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniach:

Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia (załącznik do Zaproszenia na szkolenia) prosimy przesłać na adres e-mail: karolina.bloch@up.poznan.pl do dnia 9.12.2020 r. do godz. 12:00. W odpowiedzi przesłany zostanie link do wydarzenia na platformie MS Teams.

 

Formuła szkoleń:

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii za pośrednictwem platformy MS Teams. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: karolina.bloch@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: 61 846 6270.

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

WYDZIAŁY