Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenia Rektora | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenia Rektora

ZałącznikRozmiar
PDF icon Zarządzenie nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu487.31 KB
PDF icon Zarządzenie nr 85/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa informacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”332.97 KB
PDF icon Zarządzenie nr 86/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu343.52 KB
PDF icon Zarządzenie nr 114/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 9 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu364.35 KB
PDF icon Załącznik do Zarządzenia 114_2019203.32 KB
PDF icon Zarządzenie nr 115/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. otwartego dostępu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu366.57 KB
PDF icon Zarządzenie nr 137/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 września 2021 roku w sprawie obowiązku przekazywania do Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej publikacji pracowników, doktorantów i emerytowanych pracowników oraz informacji dotyczących patentów i wzorów użytkowych294.71 KB
PDF icon Zarządzenie nr 155/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 października 2021 roku w sprawie realizacji założeń Polityki otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu278.26 KB
PDF icon Załącznik_nr_1_do_Zarządzenia_155_2021884.37 KB
Plik Załącznik_nr_1_do_Zarządzenia_155_202146.11 KB
PDF icon Załącznik_nr_2_do_Zarządzenia_155_2021758.67 KB
Plik Załącznik_nr_2_do_Zarządzenia_155_202136.54 KB
PDF icon Załącznik_nr_3_do_Zarządzenia_155_2021744.87 KB
PDF icon Zarządzenie nr 123/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 17 października 2022 roku w sprawie powołania data stewarda w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu217.2 KB

WYDZIAŁY