Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Jakość kształcenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jakość kształcenia

 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE

PROCEDURY

HOSPITACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

MODYFIKACJA PLANÓW I PROGRAMU KSZTAŁCENIA  

 

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH 

 

OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA 

 

OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PRZEZ STUDENTÓW 

 

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

PROCES DYPLOMOWANIA NA STUDIACH WYŻSZYCH 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA - ZAŁĄCZNIKI W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

WERYFIKACJA OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

 

ZASIĘGANIE OPINII ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH BEZPOŚREDNIO PO UKOŃCZENIU STUDIÓW  

 

ZASIĘGANIE OPINII ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH 

 

 

 

SPRAWOZDANIA

WYDZIAŁY