Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pracownicy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pracownicy

K O M U N I K AT Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

Pracownicy przebywający na kwarantannie lub izolacji domowej i wykonujący w tym czasie pracę zdalną, zobowiązani są przekazywać do Działu Osobowego i Spraw Socjalnych informację o wykonywaniu pracy zdalnej, potwierdzoną przez bezpośredniego przełożonego. Informacja ta będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia w wysokości 100%.

 

 

Kierownik
Działu Osobowego i Spraw Socjalnych
Dorota Wiatr

Komunikat - Bistro "Ogród Smaku"

Jesteśmy do Waszej dyspozycji na Uniwersytecie Przyrodniczym - Bistro Ogród Smaku. Na chwilę obecną serwujemy wszystkie dania na wynos, a dodatkowo jest już możliwość zamówienia posiłków z dostawą ( Winiary, Winogrady, Golęcin, Ogrody, Jeżyce, Wola, Piątkowo). Menu - zestawy obiadowe - oferta dań z dostawą w załączniku.

 Zapraszamy do stołówki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.

Agnieszka Dudziak-Gryszczyńska

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2021 -termin składania wniosków został przedłużony do 18 grudnia 2020 roku

Wnioski podpisuje Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz.

Wnioski wypełnione elektronicznie i wydrukowane wraz z załącznikami (bez publikacji) należy składać w Dziale Rozwoju Uczelni (pok. 306 w budynku Collegium Maximum) do 11 grudnia br. 

 

harmonogram pracy pracowników Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia od dnia 07-30.10.2020r.

Poznań, dnia 06.10.2020r

PT Kierownicy Jednostek i pracownicy

 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 w miejscu

W nawiązaniu do komunikatu nr 16 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 października 2020r Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia przedstawia organizację i zasady pracy w trybie rotacyjnym począwszy od dnia 07.10.2020r

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że na wyznaczonych obiektach Uczelni w portierni znajdują się bezdotykowe termometry elektroniczne.

W przypadku potrzeby skorzystania z takich urządzeń należy zgłosić się do pracownika ochrony, który udostępni urządzenie do przeprowadzenia pomiaru temperatury, badanie należy przeprowadzić  przy zachowaniu warunków higienicznych.

 

Wykaz portierni:

Strony

Subskrybuj RSS - Pracownicy

WYDZIAŁY