Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility RADA UCZELNI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

RADA UCZELNI

RADA UCZELNI NA KADENCJĘ 2021-2024

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

mgr inż. Tomasz Markiewicz
 

Absolwent Wydziału Leśnego ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 2016–2020 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,  obecnie nadleśniczy Nadleśnictwa  Łopuchówko. Od 2013 r. Europejskiej Unii Leśników (Union of European Foresters). Pełnomocnik ministra środowiska ds. analiz i monitoringu otoczenia prawnego leśnictwa w zakresie regulacji spoza prawa krajowego. Jako pierwszy Polak i piętnasty Europejczyk w historii pracuje na rzecz międzynarodowej polityki leśnej i wdrażania strategii zrównoważonej gospodarki leśnej w Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Biurze Forum o Lasach (UNFF).

 

 

 

 

Członkowie wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

prof. dr hab. Jacek Nowak
 

Profesor nauk rolniczych, kierownik Pracowni Fermentacji i Biosyntezy na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP. Współautor ponad 240 prac naukowych, w  tym 85 oryginalnych prac twórczych (IF ponad 85), 20 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także ponad 110 prac i streszczeń konferencyjnych. Stypendysta Programu Fulbrighta w Cornell University w USA (1987–1988) i OECD (2003). Członek Senatu i przewodniczący Komisji Senackiej ds. Kadr Naukowych. Jest członkiem Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

 

prof dr hab. Leszek  Nogowski
 

Profesor nauk rolniczych, kierownik Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP. W  latach 1996–1999 prodziekan wydziału, następnie dziekan (1999–2002), a w latach 2002–2008 prorektor ds. studiów. Członek Senatu przez pięć kadencji. Zaangażowany w działalność na rzecz Uczelni jako przewodniczący i członek wielu komisji senackich, rektorskich i wydziałowych. W latach 2016–12019 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Rady naukowej dyscypliny zootechnika i rybactwo.

 

 

 

 

prof. UPP dr hab. Wojciech Tschuschke
 

Kierownik Katedry Budownictwa i Geoinżynierii na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, senator trzech kadencji (2008–2020),  zaangażowany w pracę w komisjach senackich, rektorskich i wydziałowych. Członek wielu organizacji branżowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Autor i współautor ponad 1000 ekspertyz naukowych, dokumentacji i projektów technicznych oraz specjalistycznych opinii z zakresu geotechniki i budownictwa. 

 

 

 

 

 

Członkowie spoza wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

mgr inż. Małgorzata Gęsicka
 

Wiceprezes Zarządu Lazur – SZGPR od 1999 r. sprawuje pieczę nad przebiegiem procesów technologicznych i produkcyjnych oraz funkcjonowaniem systemów  jakości, nieustannie je doskonaląc. Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Henryk Święcicki
 

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, prowadzi prywatny Rolniczy Zakład Doświadczalny w Baborówku, gmina Szamotuły (na obszarze 1100 ha). Prezes  Związku Hodowców Koni Wielkopolskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inż. Arkadiusz Andrzejewski

Przewodniczący Konwentu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

student II stopnia na kierunku ogrodnictwo na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.
 

 

 

Sekretariat Rady Uczelni 

 

mgr Magdalena Szajstek

tel. 61 848 7015

 

 

 

Adres siedziby Rady Uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 69, 60-637 Poznań, Dom Absolwenta – kampus Cieszkowskich

e mail: radauczelni@up.poznan.pl

 

 

REGULAMIN RADY UCZELNI

UCHWAŁY RADY UCZELNI

 Wykaz uchwał Rady Uczelni UPP (Dokumenty zamieszczone są w repozytorium Intranetu)

WYDZIAŁY