Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie

 

 

Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie

Chcesz studiować na studiach II stopnia, ale nie masz tytułu zawodowego inżyniera?

 Ukończ jednosemestralny kurs uzupełniający kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego

magister inżynier i rekrutuj się na studia II stopnia.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.

 

Kursy przeprowadzane są w semestrze zimowym, a kursant dołącza do istniejącej grupy studentów* na wyszczególnione przedmioty.

 

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z tytułem zawodowym magistra.

 

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kurs, zobowiązany jest zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu. 

 

Wysokość odpłatności za kurs wynosi 200zł. 

 

Jednostką prowadzącą rekrutację i koordynującą kursy w ramach Uniwersytetu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

 

Więcej informacji na temat kursów oraz wykaz przedmiotów znajduje się na stronie: https://www1.up.poznan.pl/cku/kursy-uzupelniajace

 

 

 

 

 

wyjątek - kurs na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: cku@up.poznan.pl