Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zadania działu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zadania działu

 • Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu budowanie dynamicznego i pozytywnego wizerunku Uniwersytetu;
 • Promowanie i realizowanie spójnej polityki tożsamości wizualnej;
 • Systematyczne monitorowanie rynku usług edukacyjnych oraz opracowywanie wniosków, zaleceń i prognoz  dla przyszłych zadań;
 • Systematyczne badania potencjalnych studentów dotyczące zapotrzebowania na kierunki studiów oraz ich oczekiwania w zakresie przyszłej kariery zawodowej.
 • Prowadzenie szerokich działań w zakresie PR i Publicity (np. uczestnictwo w targach, wystawach,  organizacja Drzwi Otwartych, Targów Pracy, konferencje prasowe, kontakty z mediami, promocja Uniwersytetu w mediach elektronicznych, rankingach, wydawnictwach);
 • Organizowanie eventów promocyjnych (np. Noc Naukowców, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Zielony Poznań, Dożynki Miejskie);
 • Realizowanie szeroko rozumianych działań marketingowych, wykorzystujących zintegrowane, specyficzne i dedykowane instrumenty;
 • Ocena efektywności i skuteczności prowadzonych działań w zakresie komunikacji marketingowej;
 • Przygotowywanie, projektowanie  i dystrybuowanie materiałów promocyjnych w zakresie ATL (np. reklamy w mediach, artykuły prasowe, plakaty, mailing) oraz BTL (np. ulotki, katalogi, gadżety promocyjne, eventy, reklama ambientowa) dotyczących Uniwersytetu i jego obszarów działalności, głównie dydaktycznej i popularno-naukowej;
 • Monitoring merytoryczny i redakcja serwisu internetowego uczelni;
 • Projektowanie i wykorzystywanie nowoczesnych instrumentów e marketingu (pozycjonowanie, social media, ad words, kontekst marketing, optymalizacja);
 • Tworzenie baz danych np. baz szkół średnich, szkół wyższych, absolwentów, potencjalnych pracodawców;
 • Kolekcjonowanie i dystrybucja informacji dotyczących Uniwersytetu, które związane są z jego promocją czy tworzeniem i umacnianiem wizerunku i marki dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych.

WYDZIAŁY