Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sierpień 2018 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sierpień 2018

wrz
20
wrz/20 09:00

Urszulin, Zajazd „Drob”, Lubelska 4A

Konferencja Natura 2000

Konferencja dotyczy gospodarowania na terenach Natura 2000, w szczególności położonych w dolinach rzecznych. Obszary te wymagają nowatorskich sposobów zarządzania, zapewniających zachowanie właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych lub ich poprawę, a także akceptowalność przez lokalne społeczności. Oceny środowiskowe wywołują w ostatnim czasie wiele kontrowersji i są źródłem wielu konfliktów pomiędzy inwestorami, ekspertami i przyrodnikami.

wrz
07
wrz/07 17:00 - wrz/07 19:00

Kolegium Rungego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52

 

Osiedlowy Dom Kultury „Pod Lipami”
Poznań, Aleja pod Lipami 108 A

 

The SEPTEMBER CONCERT

Festiwal odbędzie się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk.

W tym roku również  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  objął Festiwal patronatem honorowym.

 

Z  udziałem CKS UPP odbędą się aż 3 wydarzenia festiwalowe :

wrz
06
wrz/06 10:00 - wrz/07 15:00

UCMW UPP, Szydłowska

Forum Hipologiczne

Celem konferencji jest upamiętnienie 40-stej rocznicy śmierci wybitnego hipologa, wieloletniego Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu Prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi różne dziedziny szeroko pojętej hipologii – począwszy od naukowców, poprzez lekarzy weterynarii i hodowców a skończywszy na miłośnikach jeździectwa. Organizatorami konferencji jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu, Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Poznańskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

WYDZIAŁY