Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja naukowa - Homocysteine Mini-Conference Poznań 2019 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja naukowa - Homocysteine Mini-Conference Poznań 2019

wrz
26
wrz/26 10:00

Kolegium Rungego, UPP, ul. Wojska Polskiego 52

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii – Katedra Biochemii i Biotechnologii zaprasza na Konferencję Naukową Pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. Homocysteine Mini-Conference Poznań 2019.

 

Miejsce: Kolegium Rungego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 52, 60-637 Poznań.

Homocysteina zajmuje centralne miejsce w metabolizmie jednostek jednowęglowych oraz aminokwasów siarkowych i jest rozpoznawana jako czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Podwyższony poziom tego niebiałkowego aminokwasu jest związany z występowaniem zakrzepicy, udaru, demencji, niewydolności nerek, nowotworów i wielu innych chorób. Z tego względu badania metabolizmu homocysteiny i jej pochodnych prowadzone są w wielu ośrodkach naukowych, włączając poznańskie uczelnie i instytuty.

 

Co roku odbywają się międzynarodowe konferencje poświęcone badaniom metabolizmu homocysteiny, jednostek jednowęglowych i witamin B, które skupiają setki naukowców i lekarzy z całego świata. Nie wszyscy jednak mogą w nich uczestniczyć ze względu na duże koszty. Brakuje konferencji lokalnej, która umożliwiłaby zintegrowanie społeczności polskich badaczy zainteresowanych tematyką homocysteiny. Z tego względu podjęliśmy się zorganizowania Homocysteine Mini-Conference Poznań 2019, która umożliwi: 1) spotkanie się polskich naukowców i lekarzy, dzielących wspólne zainteresowania naukowe, 2) poznanie najnowszych wyników badań, prezentowanych w formie ustnej i posterów, i 3) przedyskutowanie ciekawych pomysłów i potencjalnych możliwości współpracy. Dodatkowym impulsem do zorganizowania Homocysteine Mini-Conference Poznań 2019 było przyjęcie przez zespół Profesora Jakubowskiego propozycji zorganizowania w Poznaniu w roku 2021 międzynarodowej konferencji 13th International Conference One-Carbon Metabolism, B Vitamins and Homocysteine. Nawiązanie współpracy i zjednoczenie lokalnego środowiska badaczy pasjonujących się tą tematyką ułatwi zrealizowanie tak dużego wyzwania jakim jest organizacja konferencji międzynarodowej.

 

Organizatorem Homocysteine Mini-Conference Poznań 2019 jest Zespół Profesora Jakubowskiego i Katedra Biochemii i Biotechnologii UPP. Profesor Jakubowski jest rozpoznawalnym w świecie liderem badań nad metabolizmem tiolaktonu homocysteiny oraz jego destrukcyjnego wpływu na strukturę i funkcję białek oraz twórcą hipotezy, która zakłada, że tiolakton homocysteiny przez inicjowanie zakrzepicy i odpowiedzi autoimmunologicznej przyczynia się do występowania niedokrwienia mięśnia sercowego.

 

Szczegόłowe informacje na stronie https://hcy2019.syskonf.pl/

WYDZIAŁY