Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wykłady otwarte dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Profesor Hanny Wijaya - online | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wykłady otwarte dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Profesor Hanny Wijaya - online

Maj
22
Maj/22 10:00 - Maj/29 12:30

Serdecznie zapraszamy na cykl wykładów otwartych Pani Profesor Hanny Wijaya. 

Pani Profesor zdobyła tytuł doktora na Universytecie Hokkaido w Japonii. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Chemii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Technologii. Jest również egzaminatorem zewnętrznym uniwersytetów indonezyjskich, pełniła funkcje profesora wizytującego w National University of Singapore, Hokkaido University, Wisconsin University, SGGW. Autorka wielu publikacji naukowych, o liczbie cytowań 1756 i indeksie Hirscha 19. Posiada w swoim dorobku 10 patentów, z których najbardziej znanym jest w pełni skomercjalizowany produkt „cajuputs Candy”

Wykłady są przeprowadzane w ramach projektu Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczegow Poznaniu nr POWR.03.05.00-00-Z228/17-00.

***

Prof. Christofora Hanny Wijaya is the head of Food Chemistry division at the Department of Food Science and Technology (FST-IPB), Bogor Agricultural University, Indonesia. She completed her Ph.D. from Hokkaido University in Japan in 1990. She was the chief of editors for the Journal of Food Technology and Industries, a formal publishing journal of the Association of Indonesian Food Technologist (PATPI) in cooperation with FST-IPB for more than 10 years. She is a visiting lecturer and external examiner at Indonesian and overseas universities i.e. National University of Singapore, Warsaw University of Life Science, Hokkaido University (HU), Wisconsin University. She has received several national competitive and international joint research grants i.e. with HU (JSPS), BAZ-Germany (DAAD) and Wisconsin University (USDA). She has scholarly contributed to over 100 national and international journal publications, 8 books, 3 review papers and several chapter books including in Food Chemistry handbook published by Springer, also now is serving as editor in several journals including Trends in Food Science and Technology and Journal Functional Foods and Nutraceuticals. She has granted 10 approved patents, and one of her patent on functional candy has been commercialized under the name “cajuputs candy”.  Since 2005, she is the president of Indonesian Association of Flavor and Fragrance, the president of Indonesian Society of Functional Foods and Nutraceuticals since 2016, and also appointed as HU Ambassador for period of 2016-2019 and 2019-2022. For her research efforts she has received several awards including the IPB Most Productive Lecturer 2019, 3rd Indonesian Outstanding Lecturer 2018, JSPS Bridging Fellowship 2018, Anugerah Adibarata 2018, Erasmus+ 2017 and 2019, Rooseno Award 2013, Outstanding Intellectuals Property Award 2012, Indonesian 100+ Innovations Awards, and PATPI Award 2010. 

 

Wykłady będą odbywać się za pomocą Microsoft Teams.

Link do wykładów: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55813e69afcb44d8864f67121b9518c9...

 

Harmonogram wykładów

date

time

hours

day

topic

20 May

11.00-12.30

2

Wednesday

What are oriental, ethnic and traditional foods: Focus on Indonesia perspective

22 May

10.00-11.30

2

Friday

Traditional food ingredients in Indonesia and the implementation infunctional food innovation

25 May

11.00-12.30

2

Monday

Development of Indonesian potential food commodities, product development based on research work with examples of commercialized products

28 May

10.00-11.30

2

Thursday

Product development based on series of research works utilizing Cajuput Oil (Melaleuca cajuputi L.) as ingredient in functional candy

29 May

11.00-12.30

2

Friday

Nutritional Value, Sensory Characteristic, Microbial Profile, Functional Property and Economical Benefit of Environmentally Friendly “Quick Tempe”

 

 

 

 

 

WYDZIAŁY