Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Strefa pomysłodawcy - czyli jak ważną rolę spełnia gen inowacyjności drzemiący w każdym z nas | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Strefa pomysłodawcy - czyli jak ważną rolę spełnia gen inowacyjności drzemiący w każdym z nas

Zgodnie ze Sprawozdaniem wyników UE w dziedzinie nauki, badań i innowacji, 2020 (SRIP) ponad 60% wzrostu wydajności gospodarczej w Europie w ostatnich dekadach jest zasługą innowacji. Zauważalna stabilizacja sektorów produkcyjnych, konkurencyjność gospodarek oraz transformacja społeczeństw to najważniejsze aspekty rozwoju innowacyjności. Europejski Ranking Innowacyjności 2021, opublikowany 21 czerwca 2021r., pokazuje stały wzrost wyników Europy (średnio o 12,5% od 2014r.) w zakresie innowacji. Według rankingu - UE wyprzedza pod tym względem Chiny, Brazylię, Republikę Południowej Afryki, Rosja i Indie. Natomiast Korea Południowa, Kanada, Australia, Stany Zjednoczone i Japonia mają nadal przewagę nad UE.

 

Wychodząc naprzeciw lokalnemu zapotrzebowaniu gospodarki na rozwój innowacyjności w Polsce, Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło pilotażowy program Strefa Pomysłodawcy, w ramach  którego realizowany jest projekt Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0. Skierowany jest on do osób fizycznych - kreatywnych i pomysłowych twórców innowacyjnych rozwiązań, innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, doktorantów, badaczy, osób zainteresowanych postępem technologicznym oraz rodzin (pasjonaci nauki i nowych technologii).

 

Celem projektu Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0 jest wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów.

 

W ramach projektu zaplanowano wsparcie łącznie do 1000 pomysłów w ramach 4 rund naboru, po maksymalnie 250 pomysłów w każdej rundzie. Na zakończenie każdej z 4 rund inkubacji, stanowiących zwieńczenie procesu wsparcia pomysłodawcy, zorganizowane zostanie wydarzenie pn. DemoDay. Podczas wydarzenia najlepsi pomysłodawcy będą mieli szansę zaprezentować się przed funduszami seed capital i venture capital oraz przed publicznością, która również będzie miała możliwość wyboru najlepszego pomysłu, a wyróżniony projekt otrzyma nagrodę pieniężną.

 

„Na czym polega sukces w tworzeniu innowacji? Ktoś mógłby odpowiedzieć, że na przykład na stworzeniu nowoczesnego prototypu urządzenia – ale nie do końca – bowiem samo powstanie innowacji to tylko jeden z wielu kroków, który należy wykonać, aby osiągnąć sukces w jej udostępnieniu  bezpośrednim odbiorcom. Odpowiadając na to pytanie, należy stwierdzić, że sukces osiągamy wówczas, kiedy innowacja służy społeczeństwu, kiedy została wdrożona, czyli korzystają z niej docelowi użytkownicy” – mówi Jacek Wawrzynowicz, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Koordynator projektu Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0.

 

Działania w ramach projektu Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0 realizowane są na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ramach konsorcjum „Innowatorzy 2021”, którego członkami są:

Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (lider konsorcjum),

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (członek konsorcjum),

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. (członek konsorcjum).

Jednostką odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Obecnie rozpoczęła się III (przedostatnia) runda naboru wniosków aplikacyjnych, która potrwa do 14 maja 2022r. Pomysłodawcy będą mogli złożyć wnioski:

osobiście, w wybranym punkcie: Puławy ‒ ul. Ignacego Mościckiego 1; Poznań ‒ ul. Wojska Polskiego 52, 60-627; Kraków ‒ ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017,

drogą pocztową ‒ na adres siedziby lidera konsorcjum: ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy,

drogą elektroniczną ‒ przez stronę projektu https://strefapomyslodawcy.pl/wniosek/

 

Więcetej informacji na temat projektu Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0 można znaleźć na:

oficjalnej stronie projku https://strefapomyslodawcy.pl/

fanpage’u FB https://www.facebook.com/StrefaPomyslodawcy

 

Program pn. Strefa Pomysłodawcy to przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR, Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.

 

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP 

 

Źródło:

1. Science, Research And Innovation Performance Of The Eu 2020

2. The European innovation scoreboard 2021

3. J. Wawrzynowicz, Vademecum transferu technologii, Poznań 2020

4. https://ciitt.up.poznan.pl/projekty/strefa-pomyslodawcy

 

WYDZIAŁY