Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Trzy projekty naukowców UPP z finansowaniem w ramach Miniatura 7 dla wniosków złożonych w maju

71 badaczek i badaczy, w tym trzech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zrealizuje pojedyncze działania naukowe dzięki finansowaniu z NCN w czwartej rundzie konkursu MINIATURA 7. Otrzymają oni niemal 2,7 mln zł na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.

Dwie konferencje UPP ze wsparciem w ramach konkursu „Doskonała nauka II”

Znamy wyniki drugiego rozstrzygnięcia konkursu „Doskonała nauka II”, w którym wsparcie finansowe obejmie organizację konferencji naukowych oraz wydania monografii naukowych. W module „Wsparcie konferencji naukowych” dofinansowanie otrzymały dwa wydarzenia wnioskowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Udział naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w badaniach atmosfery o globalnym zasięgu w ramach konsorcjum ACTRIS ERIC

ACTRIS (ang. Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) stanowi jeden z najważniejszych elementów europejskiej infrastruktury służącej badaniom środowiska ze szczególnym uwzględnieniem parametrów fizycznych atmosfery. Konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej aerozoli, chmur oraz gazów śladowych ACTRIS ERIC powołane zostało decyzją Komisji Europejskiej 25 kwietnia 2023 r. Wśród siedemnastu państw-założycieli tej międzynarodowej infrastruktury jest Polska, reprezentowana przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Naukowcy Pracowni Bioklimatologii UPP właśnie zakończyli instalację urządzeń pomiarowych, które posłużą do badania atmosfery o globalnym zasięgu.

Dwa projekty UPP z dofinansowaniem w I konkursie NUTRITECH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. W wyniku oceny merytorycznej 152 wniosków 30 projektów, w tym dwa realizowane we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, zostało rekomendowanych do dofinansowania na kwotę ponad 136 milionów złotych. Pozwoli to na realizację projektów służących m.in. poprawie zdrowia i ochronie przed lawinowym wzrostem chorób dietozależnych.

Trzech profesorów UPP powołanych do Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego PAN

Prezydium Polskiej Akademii Nauk (PAN) podjęło uchwałę o powołaniu Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego, który ma za zadanie informować społeczeństwo i władze o zagrożeniach związanych ze zmianą klimatu oraz proponować rozwiązania służące jej ograniczeniu i dostosowaniu się do niej. W jego składzie znalazło się 26 ekspertów z różnych dziedzin, w tym aż trzech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, wydawane przez nasz Uniwersytet otrzymało swój pierwszy Impact Factor.

Clarivate Analytics opublikowało Journal Citation Reports za rok 2022. Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, którego wydawcą jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzymało swój pierwszy Impact Factor, który wyniósł 1,5.

Naukowczyni Wydziału Ekonomicznego laureatką konkursu miniatura 7

69 badaczek i badaczy z całej Polski dzięki finansowaniu z NCN w wysokości ponad 2,5 mln zł zrealizuje pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne. Ogłoszono właśnie drugą listę rankingową w konkursie MINIATURA 7 dla wniosków, które zostały złożone w marcu.

Miejskie stypendia dla trzech młodych naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

stypendyści

Miasto uhonorowało dokonania naukowe poznańskich badaczek i badaczy. Dwanaście osób otrzymało stypendium w wysokości 10 tys. zł. W poniedziałek, 12 czerwca, odebrali je z rąk Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego rady miasta oraz Mariusza Wiśniewskiego, zastępcy prezydenta Poznania oraz prof. dr. hab. Witolda Jurka, przewodniczącego kapituły.

Prof.dr hab. Jerzy Wiśniewski uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” są przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Koło Naukowe Młodych Menadżerów Wydziału Ekonomicznego UPP finalistą Akademickich Mistrzostw Menadżerskich

Zakończyły się eliminacje do konkursu Akademickie Mistrzostwa Menedżerskie. W rozgrywkach online wzięły udział 74 zespoły z 65 uczelni. Drużyny od ponad miesiąca rywalizowały ze sobą o to, które wirtualne Biuro podróży osiągnie najlepszy wynik. Koło Naukowe Młodych Menadżerów funkcjonujące na Wydziale Ekonomii UPP znalazło się w czołówce najlepszych wirtualnych firm.

W konkursie POLONEZ BIS 3 grant otrzymał projekt realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP

47 projektów z łącznym budżetem 48,1 milionów złotych zrealizują badacze i badaczki z całego świata, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu będzie gościł naukowczynię z Włoch.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY