Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat informacyjny Inspektoratu BHPiOP nr 8 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat informacyjny Inspektoratu BHPiOP nr 8

Uprzejmie informuję wszystkich pracowników, doktorantów i studentów o kolejnych obostrzeniach rządowych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Od 28.11.2020r. obowiązuje rozporządzenie rządu, które wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba.  

Obowiązek istnieje w biurze, hali, warsztacie, laboratorium czy na spotkaniu służbowym, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny [...]"

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (sejm.gov.pl)

 

Robert Filas
Kierownik Inspektoratu BHP i OP
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDZIAŁY