Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INTERAKTYWNA MAPA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INTERAKTYWNA MAPA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Odpowiadając na potrzebę skoordynowania przepływu informacji o możliwości uzyskania bezpłatnego, zdalnego wsparcia psychologicznego w związku z epidemią koronawirusa, Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opracowało ogólnopolską Interaktywną Mapę Pomocy Psychologicznej (IMPP), na której umieszczone zostały dane o dostępnym wsparciu w poszczególnych województwach. Interaktywna Mapa Pomocy Psychologicznej jest inicjatywą członkiń zespołu Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP w osobach: mgr Dagmary Kubskiej-Matysiak (kierownik CWR UPP), dr Olgi Grabowskiej-Chenczke (psycholog) oraz prof. UPP dr hab. Magdaleny Kozera-Kowalskiej (Pełnomocniczki Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni). Mając na uwadze fakt, że studenci w związku z wystąpieniem zagrożeniaepidemicznego zostali zobligowani do opuszczenia akademików i wyjechali do miejsc swojego zamieszkania pracownicy CWR UPP zaoferowali im pomoc zdalną. „Chciałyśmy udzielić wsparcia i wyjść naprzeciw problemom z jakimi mogą spotkać się trakcie trwających obostrzeń nie tylko studenci, ale również ich rodziny i znajomi” – mówią inicjatorki pomysłu. – „Dlatego postanowiłyśmy przygotować kompleksową bazę, która pozwoliłaby zainteresowanym dotrzeć do punktów wsparcia blisko miejsc ich zamieszkania”. Lista informacji o podmiotach, nie zawsze instytucjonalnych, które zadeklarowały pomoc i wsparcie w ramach swojej dotychczasowej działalności jest otwarta i stanowi wykaz miejsc i osób, do których w czasie trwania epidemii koronawirusa można zgłaszać się po nieodpłatne porady psychologiczne. IMPP zostało utworzona z myślą o doraźnym reagowaniu na problemy wynikające z sytuacji zagrożenia koronawirusem, jednak pracownicy CWR UPP zakładają, że oferowane wsparcie będzie kontynuowane, a baza danych sukcesywnie poszerzana o kolejne kontakty również w późniejszym czasie.

Link do mapy:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gAH2_Rn6le_L7HUOHFGWyQbCEYXhy6...

 

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO BAZY INTERAKTYWNEJ MAPY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
Publikując Mapę jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych gotowych do udzielania wsparcia psychologicznego w czasie epidemii o nadsyłanie swoich ofert, którymi na bieżąco uzupełniana będzie baza danych Mapy. Zgłoszenia o chęci zamieszczenia swojej oferty pomocy psychologicznej prosimy przesyłać pod adres: cwr@up.poznan.pl. Przesłanie swojego zgłoszenia będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - link do klauzuli:

https://puls.edu.pl/sites/default/files/dokumenty_sou/Klauzula%20informa...

WYDZIAŁY