Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU WSPIERA POWSTANIE INNOWACYJNYCH BIOGAZOWNI DLA GOSPODARSTW ROLNYCH | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU WSPIERA POWSTANIE INNOWACYJNYCH BIOGAZOWNI DLA GOSPODARSTW ROLNYCH

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. posiada prawa do licencji na produkcję innowacyjnych, polskich biogazowni Dynamic Biogas, które technologicznie wyprzedzają konkurencję, stanowiąc tym samym ogromny potencjał do krajowego rozwoju tej formy odnawialnych źródeł energii. Wsparciem naukowym dla Cegielskiego w tym segmencie aktywności będzie też Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 
 „Wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz dostawcą technologii – firmą Dynamic Biogas wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku, proponując najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne, będące przetestowanym i efektywnym energetycznie  systemem produkowanym w Cegielskim. Nowym produktem chcemy zainteresować rolników, którzy dzięki produkowanym przez nas biogazowniom mogą wygenerować nie tylko znaczące oszczędności w swoich gospodarstwach, ale przede wszystkim zarabiać na produkcji energii elektrycznej z substratów rolniczych. Nowy projekt Spółki osadzony jest na gruncie solidnych fundamentów, które tworzą możliwości produkcyjne i zaplecze inżynieryjne Cegielskiego, sprawdzona polska technologia wyprzedzająca konkurencyjne rozwiązania oraz zaplecze merytoryczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Współpraca naszych organizacji pozwala ukonstytuować ważny, wielkopolski ośrodek biogazu, który – mamy nadzieję – będzie miał duży wpływ na kształt całej branży odnawialnych źródeł energii w Polsce” – mówi Rafał Kreduszyński, Prezes Zarządu H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. 
W poniedziałek 18. maja odbyło się spotkanie z udziałem m.in. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Ardanowskiego wraz z Wiceministrem Janem Białkowskim, Wiceministrem Aktywów Państwowych Zbigniewem Gryglasem oraz Wiceministrem Klimatu Ireneusemz Zyska. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać zasady działania technologii oferowanej przez HCP S.A. na przykładzie biogazowni rolniczej funkcjonującej w Przybrodzie na terenie Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego   w Poznaniu.                          

 

 „Rozwój biogazowni rolniczych to ogromna szansa na zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych. Prezentowana dzisiaj biogazownia opierająca się o polską technologię oraz możliwość krajowego wytwarzania może stanowić ważny wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Bardzo liczę na rozwój tej koncepcji oraz wierzę w zainteresowanie tym projektem po stronie właścicieli gospodarstw rolnych. Jestem pewien, że uwarunkowania związane z dostępnością do substratu czynią z Polski jednego z liderów rozwoju tej formy wytwarzania energii” – powiedział w trakcie spotkania Jan Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Technologia Dynamic Biogas prezentowana przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. deklasuje konkurencyjne rozwiązania oferowane zwłaszcza przez zagranicznych producentów, bowiem jest relatywnie tania, wysoko sprawna energetycznie, łatwa w użytkowaniu oraz innowacyjna. 

 

„Technologia Dynamic Biogas jest całkowicie odmienna od dominujących na rynku polskim i europejskim. Wprowadzono w niej bowiem rozdział faz fermentacji dzięki zastosowaniu na wejściu Akceleratora Biotechnologicznego, ponadto każdy zbiornik fermentacyjny posiada jedno, centralne mieszadło – łatwe w wymianie, doskonale mieszające całą pojemność zbiorników i całkowicie eliminujące problemy z tworzącym się kożuchem, co jest zmorą większości biogazowni w Europie. Dzięki skróceniu czasu fermentacji  i zwiększenia jej efektywności instalacje biogazowe DB zajmują kilkukrotnie mniejszą powierzchnię oraz wymagają fermentorów o niewielkich pojemnościach” – mówi prof. Jacek Dach, Kierownik Pracowni Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odpowiedzialny za nadzór biotechnologiczny biogazowni. 
„Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od zawsze był uczelnią, która aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia nowej wiedzy odpowiadającej aktualnym potrzebom gospodarki” – dodaje prof. dr  hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – „Dlatego, gdy coraz silniejsze zaczęły być trendy rozwoju energetyki odnawialnej, zwróciliśmy również nasze zainteresowania naukowe i wdrożeniowe w kierunku OZE, a w szczególności wykorzystania biomasy rolniczej i bioodpadów na cele energetyczne. Cieszy nas, że teraz naszą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie możemy wykorzystać”.
Polska ma ogromny potencjał do rozwoju biogazowni z uwagi na dostęp do substratów rolniczych, nadających się do przetwarzania w biogazowniach, bowiem wykorzystanie dostępnych bioodpadów                                                   i biomasy ubocznej z rolnictwa dałoby w skali kraju moc ponad 3,5 GW. Działająca w Przybrodzie instalacja (moc 0,5 MW), przetwarzając w głównej mierze produkowany na miejscu obornik oraz biomasę uboczną wytwarzać będzie 4250 MWh energii elektrycznej oraz 4000 MWh cieplnej, co jest ilością równoważną spaleniu ok. 850 ton węgla kamiennego. 
„Kierunek rozwoju biogazowni, jako istotny element alternatywnych źródeł energii, jest zasadny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki, ale także bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Tworzymy zachęty dla inwestorów – wprowadzone ostatnio rozwiązania legislacyjne pozwalają zapewnić opłacalność dla realizowania tego typu inwestycji. Zaprezentowana technologia sprawia, że Polska ma powody do zadowolenia. Okazuje się, że możemy budować rozwiązania nie tylko porównywalne z konkurencyjnymi patentami światowych korporacji, ale także rozwijać dużo lepsze i bardziej efektywne technologie” – powiedział Ireneusz Zysk, wiceminister klimatu.
Koncepcja zaprezentowana przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. zakłada stosunkowo krótki czas wdrożenia koncepcji w życie. W przypadku zainteresowania po stronie klienta tą technologią produkcja mogłaby rozpocząć się w Cegielskim jeszcze w 2020 roku. 

 

 „Chciałbym, aby możliwe było niezwłoczne wdrożenie tego projektu i przejście do kolejnych faz realizacji. Potencjał wytwórczy H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. jest imponujący. Zaprezentowany dzisiaj park maszynowy oraz działająca technologia biogazowni w Przybrodzie, współpraca z silnym ośrodkiem naukowym w postaci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to ważne elementy planu, którego powodzenie będzie ważne nie tylko dla Cegielskiego i klientów Spółki na nowym rynku, ale przede wszystkim dla krajowej gospodarki, która stanie się jeszcze silniejsza i bardziej wydajna. Jestem przekonany, że ten całkowicie polski produkt może w niedalekiej przyszłości stać się kolejną polską wizytówką na świecie” – podsumował Zbigniew Gryglas, Wiceminister Aktywów Państwowych. 

 

Redakcja
Wojciech Paczyński, Rzecznik Prasowy H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. 
Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY