Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego, przyznawanych wyróżniającym się badaczom, którzy w roku przyznania stypendiów nie ukończą 31. roku życia. Termin składania wniosków w Urzędzie Miasta Poznania upływa 31 marca 2023 r.

Podpisany i zeskanowany wniosek należy przesłać do Działu Rozwoju Uczelni do 24 marca 2023 roku w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty dzial.rozwoju@up.poznan.pl. Prosimy również o dołączenie do wniosku poparcia Dziekana (osobny załącznik) oraz wniosku w wersji edytowalnej (Word).

 

Osobą wnioskującą jest Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Roman Gornowicz, tel. 618487015, email: dzial.rozwoju@up.poznan.pl adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.  

Wnioski podpisane przez Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr. hab. Romana Gornowicza, zostaną wysłane do Urzędu Miasta Poznania.

 

Młodych naukowców zainteresowanych możliwością uzyskania stypendium zapraszamy
do zapoznania się z Regulaminem, instrukcją oraz wzorem wniosku na stronie Urzędu Miasta Poznania:

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/

 

Ze strony Urzędu Miasta Poznania osobą udzielającą wszelkich informacji i prowadzącą  sprawę jest Pani Anna Lochyńska, nr tel. 618785740.

 

WYDZIAŁY