Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sekcja Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór nauczycieli akademickich | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sekcja Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór nauczycieli akademickich

W ramach projektu Erasmus+ KA131_2023, Sekcja Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór nauczycieli akademickich (ze stopniem min. doktora) na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich lub prowadzenia zajęć (4 h) połączonych z udziałem  w  szkoleniu (oferowanym przez uczelnię partnerską) podnoszącym kompetencje dydaktyczne (4 h).

Erasmus+ nabór nauczycieli akademickich

TERMIN REALIZACJI MOBILNOŚCI: STYCZEŃ 2024 - LIPIEC 2025

Podstawę kwalifikacji stanowią: znajomość języka obcego (na poziomie co najmniej B2), w którym będą prowadzone zajęcia oraz zaakceptowany przez uczelnię zagraniczną program nauczania STA (Staff Mobility Agreement for Teaching). Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób aplikujących po raz pierwszy. Po zakończeniu kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach.

NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZAINTERESOWANI MOBILNOŚCIĄ WYPEŁNIENIAJĄ FORMULARZ DOSTĘPNY NA STRONIE https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/rejestracja WRAZ Z PODPISANYM ZAŁĄCZNIKIEM  STA - SKAN W FORMACIE PDF.  TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 15 GRUDNIA 2023.

 

Załącznik do formularza zgłoszeniowego w formie skanu STA (podpisany przez aplikującego oraz przedstawiciela uczelni zagranicznej) powinien  zawierać:

- datę mobilności (4 dni robocze bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt),
- rodzaj mobilności (wykłady 8 h / wykłady 4 h + udział w szkoleniu 4 h)
- kod Erasmus wybranej uczelni partnerskiej
- dziedzinę akademicką (kod ISCED – lista kodów w formularzu), której będą dotyczyć zajęcia
- grupę docelową odbiorców (studenci 1 stopnia / 2 stopnia / doktoranci)

Lista uczelni partnerskich https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/lista-uczelni-partnerskich
STA do pobrania https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/dokumenty
Więcej informacji na stronie https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/nauczyciele-wyklady

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

J.pietrzak_PL

WYDZIAŁY