Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

Stypendium dla młodych badaczy

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków
o stypendium naukowe Miasta Poznania dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego
, przyznawanych wyróżniającym się badaczom, którzy w roku przyznania stypendiów nie ukończą 31. roku życia. Termin składania wniosków w Urzędzie Miasta Poznania upływa 31 marca 2024 r.

 

Podpisany i zeskanowany wniosek należy przesłać do Działu Rozwoju Uczelni
do 22 marca 2024 roku w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty
dzial.rozwoju@up.poznan.pl. Prosimy również o dołączenie do wniosku poparcia Dziekana (osobny załącznik) oraz wniosku w wersji edytowalnej (Word).

 

Osobą wnioskującą jest Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Roman Gornowicz, tel. 618487015, email: dzial.rozwoju@up.poznan.pl adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.  

Wnioski podpisane przez Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr. hab. Romana Gornowicza, zostaną wysłane do Urzędu Miasta Poznania za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Młodych naukowców zainteresowanych możliwością uzyskania stypendium zapraszamy
do zapoznania się z Regulaminem, instrukcją oraz wzorem wniosku na stronie Urzędu Miasta Poznania:

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/

 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że do 31 marca 2024 r. trwa także nabór wniosków
o Nagrodę Naukową Miasta Poznania przyznawaną za wybitne osiągnięcia naukowe
w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku naukowego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/nagroda-naukowa-miasta-poznania,354050/

Osoby wnioskujące obowiązują terminy jw.

 

Osobą udzielającą wszelkich informacji i prowadzącą  sprawę ze strony Urzędu Miasta Poznania jest Pani Anna Lochyńska, nr tel. 618785740.

WYDZIAŁY