Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów na rok akademicki 2020/2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:​ znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www MNiSW

WYDZIAŁY