Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Webinarium grupy roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Webinarium grupy roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

20 listopada 2020 r. w godz. 12.30 - 14.30 odbędzie się webinarium grupy roboczej dotyczące scenariuszy rozwoju społecznej odpowiedzialności uczelni po Pandemii COVID-19. Podczas spotkania odbędą się dyskusje na temat zmian organizacyjnych i w podejściu do zarządzania relacjami z interesariuszami uczelni i szkół wyższych w Polsce w obliczu Pandemii Koronawirusa. Na ile część z wdrożonych rozwiązań na stałe wpisze się w codzienne funkcjonowanie uczelni.

Poniżej wstępny program webianrium. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni 
 

 

12:30 - 12:40 - Otwarcie
12:40 - 12:50 - Kierunki rozwoju społecznej misji uczelni w obliczu Pandemii - przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12:50 - 14:00 Wprowadzenie do części scenariuszowej - Joanna Kulczycka, prof. AGH
       Scenariusz 1 - prof. dr hab. Piotr Wachowiak, Rektor SGH
       Scenariusz 2 - prof. Krystyna Nizioł, Uniwersytetu Szczeciński
       Scenariusz 3 - dr Inna Khovrak, Krzemieńczucki Uniwersytet
       Scenariusz 4 - dr Michał Peno, Uniwersytet Szczeciński        
        Scenariusz 5 - Kamil Wyszkowski, Prezes Rady Programowej Global Compact Network Poland
14:00 - 14:15 - Dyskusja z prelegentami - prowadząca Joanna Kulczycka
14:15 - 14:25 - Podsumowanie prof dr hab. Piotr Wachowiak, Rektor SGH
14:25 - 14:30 - Zakończenie

WYDZIAŁY