Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkolenia w ogólnouczelnianym laboratorium 3D | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szkolenia w ogólnouczelnianym laboratorium 3D

Od października 2023 roku uruchomiane zostało z inicjatywy Centrum E-learningu UPP Laboratorium modelowania 3D mieszczące się w budynku wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, ul. Piątkowska 94E, sala 103. 

obraz2.pngLaboratorium zostało wyposażone w najnowsze komputery, monitory 3D oraz aplikacje służące do tworzenia wirtualnych modeli różnych obiektów. Pierwsza grupa studentów odbyła szkolenie w dniu 10 października 2023 roku w zakresie tworzenia zaawansowanych modeli na podstawie zdjęć pozyskanych różnymi metodami z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania iTwin Capture Modeler. Uczestnicy szkolenia otrzymują bezpłatny dostęp do studenckich wersji szerokiej gamy produktów firmy Bentley, wiodącego dostawcy oprogramowania do tworzenia i analizy modeli 3D oraz oprogramowania typu CAD. Szkolenie zapoznaje z pełni profesjonalnym cyklem produkcyjnym wytworzenia modelu 3D różnych obiektów. Nabyta wiedza i umiejętności ma bardzo szerokie zastosowanie praktyczne w projektowaniu czy inwentaryzacji różnego typu obiektów od detali architektonicznych, elementów wyposażenia, instalacji czy prac artystycznych do budynków czy obiektów przemysłowych. Szkolenia są bezpłatne i realizowane w ramach projektu Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (POWR.03.05.00-00-Z228/17).

W szkoleniu mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia od semestru 4 do 7 oraz studenci II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zapisy na kurs prowadzone są onlione poprzez stronę https://elearning.up.poznan.pl/course/view.php?id=325. Wymagane jest logowanie do platformy Moodle za pomocą przycisku „Logowanie za pomocą Office 365”, jeśli pojawi się wymóg logowania. Zapraszamy wszystkich chętnych studentów spełniających kryteria- liczba miejsc jest ograniczona!!!

Pobierz > Program kursu 

WYDZIAŁY