Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i III kryterium ewaluacji (dla dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo). | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i III kryterium ewaluacji (dla dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo).

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza pracowników naukowych, reprezentujących dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo, na szkolenie, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2024 r. w godz. 11:00-13:30. 

Ochrona własności intelektualnej

Tematyka szkolenia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej oraz zagrożeniami wynikającymi np. z przedwczesnego ujawnienia treści planowanego zgłoszenia. Przedstawione zostaną w wymiarze praktycznym definicje: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, czy pojęcie „know-how”. Poruszona zostanie także kwestia decyzji warunkowych oraz wiążące się z tym konsekwencje prawne. Szkolenie obejmie również swym zakresem omówienie zagadnień dotyczących kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej (wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki).

Termin i godzina szkolenia:

12.01.2024 r. (piątek) w godz. 11:00-13:30.

Formuła szkolenia:

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez rzecznika patentowego i pracowników Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w formie stacjonarnej. Dokładne miejsce szkolenia zostanie potwierdzone w terminie późniejszym.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu:

Prosimy o zgłaszanie zainteresowania wzięciem udziału w szkoleniu do Pana Prof. dr hab. Andrzeja Blecharczyka - Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo do dnia 8.01.2024 r.

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu do wypełnienie poniższej ankiety. Jej wyniki pozwolą maksymalnie dostosować jego zakres do potrzeb uczestników: link do ankiety

Serdecznie zapraszamy na szkolenie i zachęcamy do przesyłania odpowiedzi.

 

WYDZIAŁY