Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kalendarz UPP na 2024 rok - zamówienia do 10 listopada br. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kalendarz UPP na 2024 rok - zamówienia do 10 listopada br.

Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość zakupu kalendarza trójdzielnego UPP na rok 2024 w cenie około 14,70 zł netto (cena może ulec zmianie w zależności od ogólnego nakładu). 

Motywem graficznym tegorocznego kalendarza są fragmenty narysowanej mapy kampusu UPP ulokowanego na planie Poznania autorstwa Jana Kallwejta.

 

W zamówieniu proszę uwzględnić ewentualne dodatkowe potrzeby jednostki związane np. z przekazaniem kalendarza jako upominku dla emerytowanych pracowników, spodziewanych gości.

Rozliczenie za kalendarz odbędzie się na zasadzie rozchodu wewnętrznego, z obciążeniem subkonta, które Państwo wskażą w formularzu zamówienia.

 

Prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZAMÓWIENIA  do dnia 10 listopada br.

 

Grażyna Adamczyk
Dział Marketingu i Komunikacji

WYDZIAŁY