Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekt badawczy TANGO 5 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekt badawczy TANGO 5

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w dniu 22 grudnia 2020 r. konkurs na projekt badawczy: TANGO 5: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-5/

Wnioski do konkursu TANGO 5 z uwagi na charakter naboru ciągłego należy składać w okresie od 01 lutego 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku z podziałem na 2 rundy.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: paulina.jankowska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Piotr Goliński

 

 

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki:

  • 1 egzemplarz  wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany (w przypadku gdzie kierownikiem jest kierownik katedry z podpisem dziekana). Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej lub uzyskać potwierdzenia e-mail;
  • Wykaz załączników zgodnych z wybraną Ścieżką, który znajduje się na stronie NCBR:
  •  

 

Pytania dotyczące naboru w V edycji Programu TANGO można również  kierować wyłącznie na adres: tango-finanse-at-ncbr.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z całą dokumentacją konkursową, która znajduje się w zakładce

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango5 oraz na stronie NCBR.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez NCN tj. do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 16:00.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Pracownik – Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki od września 2020).

WYDZIAŁY