Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility K O M U N I K AT Działu Osobowego i Spraw Socjalnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

K O M U N I K AT Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

K O M U N I K AT Działu Osobowego i Spraw Socjalnych z dnia 16 listopada 2020 roku 

dotyczący wypłaty wynagrodzenia w wysokości 100%

za czas wykonywania pracy zdalnej

Pracownicy przebywający na kwarantannie lub izolacji domowej i wykonujący w tym czasie pracę zdalną, zobowiązani są przekazywać do Działu Osobowego i Spraw Socjalnych informację o wykonywaniu pracy zdalnej, potwierdzoną przez bezpośredniego przełożonego. Informacja ta będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia w wysokości 100%.

 

 

Kierownik
Działu Osobowego i Spraw Socjalnych
Dorota Wiatr

WYDZIAŁY