Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż limity za abonament miesięczny oraz rozmowy dotyczące użytkowania telefonów komórkowych przez pracowników Administracji Centralnej wynoszą odpowiednio:

  1. 1,00zł netto w przypadku abonamentu miesięcznego i rozmów na terenie kraju.
  2. 2,50zł netto w przypadku abonamentu miesięcznego, rozmów na terenie kraju oraz włączonej krajowej transmisji danych o transferze 8GB.
  3. 3,00zł netto w przypadku abonamentu miesięcznego, rozmów na terenie kraju oraz włączonej krajowej transmisji danych o transferze 12GB.
  4. 4,00zł netto w przypadku abonamentu miesięcznego, rozmów na terenie kraju oraz włączonej krajowej transmisji danych o transferze 48GB.

Wszelkie przekroczenia wyżej wymienionych kwot, spowodują naliczenie obciążenia z wynagrodzenia pracownika, które przekazywane będą na piśmie do Działu Płac i Stypendiów.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela Pani Beata Kowalska- Sierzant, Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia (tel. 848-70-64).

 

Z poważaniem
Kierownik AOG Piotr Anioła

 

WYDZIAŁY