Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że na wyznaczonych obiektach Uczelni w portierni znajdują się bezdotykowe termometry elektroniczne.

W przypadku potrzeby skorzystania z takich urządzeń należy zgłosić się do pracownika ochrony, który udostępni urządzenie do przeprowadzenia pomiaru temperatury, badanie należy przeprowadzić  przy zachowaniu warunków higienicznych.

 

Wykaz portierni:

  1. Portiernia w budynku Collegium Maximum (niska część) ul. Wojska Polskiego 28,
  2. Portiernia w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu ul. Wojska Polskiego 31/33,
  3. Portiernia w budynku Wydziału Leśnego i Technologii Drewna  ul. Wojska Polskiego 38/42,
  4. Portiernia w budynku Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej ul. Witosa 45,
  5. Portiernia w budynku Biocentrum ul. Dojazd 11,
  6. Portiernia w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej ul. Piątkowska 94 (wejście E),
  7.  Portiernia w budynku Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii ul. Dąbrowskiego 159,
  8. Portiernia w budynku Kolegium Cieszkowskich ul. Wojska Polskiego 71C.

 

 

Z poważaniem,

Wiesław Janus

Kierownik

Działu Gospodarczego i  Zaopatrzenia

WYDZIAŁY