Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs na najlepszą pracę dyplomową | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, magisterską, doktorską).

Zapraszamy do udziału w IV edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową (licencjacką, magisterską, doktorską) dotyczącą suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i ekonomicznym. Konkurs organizowany jest przez Krajową Radę Suplementów i Odżywek (KRSiO).

 

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek (KRSiO) jest stowarzyszeniem reprezentującym krajową branżę suplementów diety od 2004 roku. Najstarsza i najliczniejsza w Polsce organizacja zrzeszająca producentów i dystrybutorów suplementów diety oraz firmy otoczenia biznesowego jak laboratoria, firmy doradcze i kancelarie prawne.

 

Uczestnictwo w Konkursie mogą zgłaszać:

  1. Autorzy prac - uczestnicy w imieniu własnym,
  2. Uczelnia, na której została złożona i obroniona praca, w imieniu uczestnika i za jego pisemną zgodą.

 

Prace zgłaszane do konkursu powinny spełniać poniższe warunki:

  1. zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim,
  2. zostały obronione w terminie od 31 października 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  3. zostały złożone i obronione na Uczelni,
  4. praca oraz jej obrona zostały ocenione co najmniej na stopień dobry,
  5. nie zostały przygotowane przez członka bądź pracownika Stowarzyszenia, pracownika członka Stowarzyszenia lub podmiotu z nim powiązanego ani przez członka rodziny osoby należącej do wskazanych wyżej kategorii.

 

Prace dyplomowe zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie jury składające się z 3 członków Rady Eksperckiej reprezentujących Stały Komitet Rady Eksperckiej organizacji. Jury posiłkować się będzie opinią 2 ekspertów Rady wybranych w zależności od tematyki zgłoszonych prac, w tym eksperta sprawozdawcy. Jury wyłoni najlepszą pracę oraz, jeśli tak zdecyduje, prace wyróżnione; może również odstąpić od przyznania nagrody.

 

Ocenie w ramach konkursu podlegać będzie:

  1. wartość merytoryczna pracy,
  2. nowatorski i twórczy charakter pracy,
  3. poziom edytorski pracy.

 

Prace dyplomowe zgłaszane do Konkursu powinny spełniać warunki określone w Regulaminie i zostać przesłane na adres siedziby Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (ul. Chłodna 64; lok. 314; Warszawa 00-872) w terminie do 31 marca 2024 r.

 

Nagrodę na wniosek jury (Rady Eksperckiej) przyznaje Krajowa Rada Suplementów i Odżywek i jest nią staż (min. miesięczny) w firmie zainteresowanej tematem pracy (z grona członków KRSiO lub spośród sponsorów Konkursu). Nagrodą może być również (zamiennie) nagroda pieniężna w wysokości minimum 2.000 zł brutto oraz wystąpienie autora na forum publicznym, podczas konferencji organizowanej przez organizację.

 

Szczegóły konkursu znajdziecie w REGULAMINIE KONKURSU

Aby wziąć udział w konkursie wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYDZIAŁY